Easee offentliggjør data rundt feilrapportering fra laderne. (Fotos: Easee)

Så mange, eller få, ladere fra Easee har hatt feil

Norge er kjent for sin åpenhet, og nå går Easee til det skritt at de offentliggjør feilstatistikken rundt laderne. Og de anbefaler andre til å gjøre det samme.


Easee, grunnlagt av tre norske gründere tilbake i 2018, havnet i trøbbel for et drøyt år siden. Da vedtok Elsäkerhetsverket et omsetningforbud i Sverige, og i fjor sommer fulgte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opp med at de ikke ville protestere mot svenskenes konklusjon.

Easee har valgt å se framover og trakk blant annet en varslet rettsak mot Elsäkerhetsverket, og innrømmet på samme tid at de ikke hadde lagt med nok dokumentasjon rundt laderne Easee Home og Easee Charge.

Og den feilen skal de ikke gjenta.

På samme tid som Elsäkerhetsverket i april meldte at Easees ladebokser ikke utgjør en fare for skade på personer eller eiendom, ba de også ladeselskapet om å levere en prognose over forventede feil på ladestasjoner, med påfølgende, periodisk rapportering av reelle feil.

«Det vi ønsker å sikre oss med denne avgjørelsen er at det ikke oppstår alvorlige feil i utstyret over tid ettersom det eldes og slites ut,» het det i meldingen fra Elsäkerhetsverket.

Nå vil Easee faktisk vise langt mer dokumentasjon enn vanlig, for de applauderer Elsäkerhetsverkets føre var-holdning. Nå skal de offentliggjøre all statistikk over feil på ladebokser, så både Elsäkerhetsverket og alle andre som er interessert selv kan sjekke tallene.

– Vi ønsker å gå foran i bransjen og deler selvsikkert denne informasjonen, sier Marthe Kindervaag, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Easee.

‒ Samtidig er ladebransjen fremdeles i utvikling, og vi trenger mer åpenhet som bidrar til at hele bransjen prioriteter sikkerhet.

Og de har et formidabelt tallgrunnlag.

Easee sier at det nå er installert over 700.000 ladebokser som gir en jevn strøm av unik diagnosedata. Feilprosent er på 0,44 prosent, og på nettsiden får man innsikt i hvor mange tilfeller som skyldes for eksempel temperatur eller installasjonsfeil.

Tallene viser også at det har vært mer enn formidable 82 millioner ladeøkter, og 99,99 prosent har blitt gjennomført med suksess. 

Slik ser nettsiden ut:

– Informasjonen vi får inn er helt uvurderlig i arbeidet vi gjør for å forbedre produktene våre, enten det dreier seg om økt sikkerhet eller bedre ytelse, sier Kindervaag.

De opplyser at i 2023 oppsto det 3.075 feil som defineres som kritiske på Easee-ladere. Med kritiske feil menes tilfeller der laderen ikke lenger kan brukes, enten på grunn av defekte komponenter eller installasjonsfeil.

Uavhengig av årsaken til feilen, slår sikkerhetsmekanismene inn og deaktiverer ladestasjonen slik at man unngår farlige situasjoner, forklarer selskapet.

Nå oppfordrer de bransjen til å gi samfunnet innsyn.

–  Vi mener det er viktig informasjon for at elektrikere og sluttkunder skal kunne føle seg velinformert og trygge før de kjøper et produkt, sier Kindervaag.

Nettsiden skal jevnlig oppdateres med fersk statistikk som blant annet er hentet fra en sikkerhetsrapport utarbeidet i samarbeid med eksperter på elsikkerhet fra rådgivningsselskapet Rejlers, forklarer Easee.

–  Målet vårt er at flere aktører i bransjen vil hive seg med og dele sin statistikk. Det blir sunn konkurranse som kommer samfunnet til gode, avslutter Kindervaag.

Om du har lyst til å sjekke statistikken kan du gjøre det her.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Elbiler Easee