Posten skal fram, og det helst uten noen lokale utslipp. (Fotos: Posten Bring)

Posten med tung elektrisk satsting

Posten Bring trykker på den elektriske gasspedalen til de tyngste kjøretøyene, og det inkluderer et krevende område som Nord-Norge.


Boston Consulting Group (BCG) og Alpega har akkurat sluppet en ny rapport som tar for seg europeisk godstransport, og denne sier at veitransporten vil ta stadig nye andeler.

Rapporten peker på krevende utfordringer for godstransport til sjøs, som angrepene i Rødehavet, gjør at forhandlere må se seg om etter andre måter å få varene sine ut til de europeiske markedene.

Enda mer godstransport på landeveien er en utfordring for utslippene i transportsektoren, men det finnes løsninger. Og det vet Posten Bring alt om.

De var blant de aller første til å se over til grønne løsninger, og allerede i 2008 kom de med sin første elektriske strategi. Det var for eksempel fire år før Tesla kom med sin første Model-bil, og det betyr at Posten Bring har langt erfaring med å kutte klimautslipp for transportsektoren.

Det langsiktige målet er å fase ut fossile kjøretøy innen 2030, og de er mer enn godt i gang. I dag teller flåten 2.972 kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder.

Nå har de nådd en ny milepæl, for Posten har faset ut alle lastebiler som kjører på fossilt drivstoff mellom terminalene i Oslo og Stokke. Fra nå benyttes det kun tyngre kjøretøy på el- og biogass.

– Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.

‒ Vi har arbeidet lenge med å få på plass en lengre korridor der vi hver dag gjennom hele året utelukkende bruker lastebiler på fornybar energi til å frakte pakker og gods. Vi har et tosifret antall transporter som kjører denne strekningen hver dag, så dette er et miljøtiltak som vil merkes.

Det er nå fem lastebiler som går på biogass som går mellom Oslo-Stokke-Oslo., og snart får disse også selskap av noen elektriske lastebiler på denne ruten.

– Vi har høy aktivitet og frakter hver dag mye pakker og gods mellom Vestfold og Oslo. Strekningen disse lastebilene kjører i løpet av ett år, er nærmere 15 ganger rundt jordas omkrets. Utslippskuttet tilsvarer det årlige utslippet fra 182 dieselpersonbiler, sier Aamodt.

Milepælen er at dette blir den første store strekningen som faser ut eksoskjøretøy.

‒ På lengre sikt skal vi koble sammen de ulike landsdelene i Norge med tunge kjøretøy som bruker fornybar energi, slik som biogass og elektrisitet. Et viktig grep vi nå gjør er å bygge en nasjonal ladeinfrastruktur ved terminalene våre, slik at vi sikrer oss kapasitet på lading av kjøretøyene som kommer i årene framover, sier Aamodt.

Det tar oss over til Nord-Norge, for også der har Posten Bring store planer. I Bjerkvik utenfor Narvik har de satt opp det de selv karakteriserer som et av landets største og mest avanserte ladestasjoner for tyngre kjøretøy.

 – Denne ladestasjonen skal gi et løft for regionen og bidra til at det kommer flere elektriske varebiler på veiene, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Bring.

‒ Det er noe vi, logistikkbransjen og kundene får glede av. I Bjerkvik åpner vi nå opp for at samarbeidspartnere kan bruke vår ladeinfrastruktur, samtidig som vi også skal etablere lignende anlegg både i Tromsø og Mo i Rana.

Så det er på gang ytterligere to ladere, og dermed bør også infrastrukturen for de tyngste kjøretøyene få seg et løft lengst nord i landet.

Og med en enorm omstilling av kjøretøyparken må også hele landet med.

– Derfor er vårt nasjonale ladenettverk så viktig for oss, slik at vi fortsatt skal klare å kutte våre klimautslipp, sier Ryen.

‒ Når vi nå også åpner opp for at eksterne samarbeidspartnere kan ta i bruk ladelokasjonene, så vil det forhåpentligvis oppmuntre flere aktører å omstille fra fossile kjøretøy til el-kjøretøy.

Posten Brings tyngre fornybare portefølje består i dag av 1.500 elvarebiler, 500 mindre el-kjøretøy og nærmere 100 el-lastebiler samt rundt 40 lastebiler på biogass.

– Vi jobber for å etablere korridorer mellom terminalene der vi utelukkende skal benytte kjøretøy på fornybar energi, slik vi nylig har gjort mellom Oslo og Stokke. I et mer langsiktig perspektiv skal landsdelene bli knyttet sammen på denne måten, forklarer konserndirektøren.

Over i Bjerkvik er det nå satt opp kraftige ladere som åpner for en maks effekt på 360 kWh.

– I løpet av året vil det komme nye ladepunkter ved fem nye terminaler. Totalt er det snakk om 65 nye ladepunkter, i tillegg til de 96 vi allerede har bygget, sier Ryen.

De fem nye er:

  • Tromsø
  • Mo i Rana
  • Førde
  • Drammen
  • Fredrikstad
En utfordring for de store elektriske landeveisbeistene er ledige ladere, men dette har Posten Bring tenkt på. I samarbeid med Innovasjon Norge og Fount kommer det en app som sjåførene kan benytte for å bestille ladeplass i Bjerkvik, slik at det er mulig å planlegge dagen både med tanke på ankomst, kjøre- og hviletid.

Postens første fase med nasjonale ladenettverk består av ladepunkter på 15 forskjellige plasser, og når runde to er ferdig består nettverket altså av 152 ladepunkter fordelt på alle landsdelene.

Målet er en korridorer slik de nå har fått opp mellom Oslo og Stokke, og dermed åpne for landbasert transport drevet av fornybar kraft over hele landet.

Og nå er  Nord-Norge også en del av den store ladestasingen:

Når det gjelder Europa forventer Scania at det er 230.000 elektriske lastebiler på plass i 2030, og for å legge til rette for lading har merket opprettet et nytt ladeselskap som heter Erinion.

Målet er hårete ‒ 40.000 ladepunkter på kunders anlegg som skal bidra til de 240.000-265.000 ladepunktene som Scania mener det trengs for å elektrifisere tunge europeiske kjøretøyflåter.

Gjennom skreddersydde løsninger skal Erinion også opptil halvere investeringsbehovene, så her er det fokus på både økt driftstid, maksimal driftseffektivitet og kostnadsbesparelser.

‒ Overgangen til elektrifisering krever at våre kunder tar et systemperspektiv, noe som innebærer at de må integrere nye operative strategier, sier Jonas Hernlund, administrerende direktør for Erinion. 

‒ Med Erinion tilbyr vi en komplett løsning som forenkler overgangen til elektriske kjøretøy, og gjør det mulig for våre kunder å fokusere på sin kjernevirksomhet mens vi håndterer ladeinfrastrukturen.

(Foto: Scania)

Det skjer altså mye rundt ladestrukturen for de største elektriske kjøretøyene, og skal vi tro rapporten til BCG og Alpega haster det også. 

I den kan vi nemlig lese at det er 220.000 ubesatte stillinger bare her i Europa, så godstransporten på landeveien går nå på høygir. 

Les også:

Debatt

Les mer om:

Posten