Polestar 4 er ikke bare en lokal miljøsnill elbil, men også under produksjonen. (Fotos: Polestar)

Polestar 4 den mest miljøvennlige så langt

Polestar presser stadig karbonutslippene under produksjon nedover, og med Polestar 4 kryper de inn under en ny grense.


Elbilene begynner også å bli miljøsnille når det kommer til produksjon, for det har vært en utfordring. Hovedgrunnen er den helelektriske drivlinjen, som også består av mineraler som ofte utvinnes i land som ikke er så veldig opptatt av verken arbeidsforhold eller utslipp.

Det har gjort sitt til at elbilene som oftest har sluppet ut langt mer karbon under produksjonen enn en tilsvarende bensinbil, og først etter mange titusen kjørte kilometer har den helelektriske bilen blitt mer miljøvennlig enn den fossildrevne varianten målt etter CO2-utslipp.

Bærekraft er stikkordet her, og dette er noe Polestar tar på alvor. De kommer titt og ofte med bærekraftrapporter, og jobber hardt med å få ned karbonutslippet i produksjonen.

Over i Kina har for eksempel fabrikken til Geely i Hangzhou fått flere miljøvennlige løft, som at vannkraft med I-REC-sertifisering og strøm fra solcelleanlegget på taket åpner for fornybar energi.

Der skal også den kommende Polestar 4 produseres, og i tillegg til den fornybare energien drar denne nytte av såkalt av lavutslippsaluminium. Dette er aluminium fra smelteverk som benytter vannkraft, noe som reduserer klimaavtrykket ytterligere.

Og det hjelper åpenbart på utslippet, For nå har det svenske merket kommet med den første livsløpsanalysen forkortet LCA (Life Cycle Assesment) for Polestar 4, og det er hyggelig lesing.

Den viser nemlig at Polestar 4 har det laveste karbonavtrykket av samtlige biler i Polestars garasje, og har et utslipp på 19,4 tonn CO2. Den oppdaterte Polestar 2 har for eksempel et utslipp på 22,5 tonn for Standard range Single motor-versjonen, og Polestar 4 kryper altså under 20-grensen som første bil.

Polestar 4 kommer i tre versjoner, og det er logisk nok Standard range Single motor som er det mest miljøsnille. Men også Long range Single motor kryper under 20 tonn, mens avtrykket til Long range Dual motor er på 21,4 tonn CO2.

Slik ser karbontallene til Polestar 4 ut: 

Rapporten viser også hva utslippene består av. Aluminium utgjør 23-24 prosent av karbonavtrykket, stål og jern utgjør 20 prosent og batterimodulene har den største andelen avtrykk i materialproduksjon og -raffinering med 36-40 prosent.

‒ For å nå målet vårt om nullutslipp, setter vi karbonbudsjetter for alle bilene våre, forklarer Fredrika Klarén, Head of Sustainability i Polestar.

‒ Gjennom utviklingen av Polestar 4 har karbonbudsjettet påvirket alt fra materialvalg til fabrikkens strømkilder. Deling av livsløpsanalysen lar oss vise at det er mulig å strebe for nullutslipp – ett tonn CO2 av gangen.

Polestar mener åpenhet i skiftet til grønn transport er helt avgjørende for å lykkes, og publiserer derfor LCA-rapporter for alle sine biler. Dette har de gjort siden 2020.

Rapportene tar utgangspunkt i en rekke faktorer i bilens livsløp, som gjelder alt fra innkjøpsleddet, til produksjon, og gjenvinning. Deretter oppsummerer rapporten klimapåvirkningen i ett konkret tall, forklarer Polestar.

Polestar 4 er betegnet som en SUV-coupé, og er inspirert av det lekre konseptet Polestar Precept. Bilen hører hjemme i D-segmentet med en lengde på 4,84 meter, og skal først debutere i Kina før den setter kurs for Europa.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Elbil Polestar Polestar 4