Kun elbiler, og helst veldig få, i bomringen, er målet til styrende politikere i Oslo og Akershus. (Foto: NAF)

Oslo vil ta knekken på fossilbilene

Bompenger skulle en gang i tiden finansiere bygging av veier, men i Oslo brukes de nå som en mur til å stenge bensin- og dieselbiler ute av hovedstaden.


Fredag ettermiddag, da de aller fleste i hovedstaden hadde kommet seg ut i sommerværet, ble nyheten om Oslopakke 3 sluppet. Og timingen var muligens ikke helt tilfeldig.

For ikke bare øker bompengene kraftig, men politikerne har bestemt at bomstasjonene skal bestå til 2045. Altså nye 21 år! Politikere har oppdaget at dette er en økonomisk melkeku, og kan genere inntekter som kan brukes på vedlikehold, fornying og andre byprosjekter.

NAF er rett og slett i sjokk.

– Dette blir en sjokkregning. Vi frykter at bomringene blir stående som en mur rundt byene i all framtid, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Det er heldigvis ikke alle partier som vil melke bilistene til det ytterst. Frp er sterkt kritisk.

‒ Jeg er dessverre ikke overrasket, men hadde håpet på mer forståelse for at «ranet» av bilistene har nådd en grense, sier Liv Thon Gustavsen, gruppeleder for Frp's fylkestingsgruppe i Akershus.

‒ Nå må staten ta et større ansvar for samferdselsprosjekter i de store byene. Oslopakke 3 rammer helt vanlige folk som er avhengig av bilen, følger gruppeleder i Oslo Frp, Magnus Birkelund, opp.

Frp mener at politikerne når flår bilistene, og at bompenger har blitt, ja, en melkeku. Begge gruppelederne peker på at størstedelen av bompenger nå brukes til kollektiv, sykkel og gange, ting som selvsagt alle i Oslo bør være med på å finansiere. 

‒ Det er ikke sånn at de som kjører bil på veiene våre gjør det av egen fornøyelses skyld. De fleste trenger bilen i jobben eller for å få hverdagen til å gå opp. Det virker som Frp er det eneste partiet som tar hensyn til bilistenes interesser, sier Liv Gustavsen.

‒ Bilistene og næringslivet betaler stadig mer i bompenger, og får i praksis ikke noe tilbake. Dagens bompengepolitikk i Oslo og Akershus er urettferdig og usosial, og straffer de som er avhengige av bilen i hverdagen uforholdsmessig hardt, sier Magnus Birkelund. 

Alle er dog ikke negative. Norsk elbilforening har ingen sympati for de som nå må punge ut med enda mer penger i bomringen, og dette er ofte de med dårligst råd som ikke har råd til å bytte ut den gamle bilen. 

─ Nå viser politikerne i Oslo og Akershus at de mener alvor med klimamålene. Med de nye bomtakstene sender de en tydelig beskjed om at det å kjøpe en ny fossilbil nå er en ufattelig dårlig idé, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Avtalen er nemlig slik at takstene for nye fossilbiler skal dobles fra 2026, og her er forbeholdet at Stortinget åpner for et slikt virkemiddel. På den måten skal Oslo ta livet av fossilbilene. 

Når det gjelder dagens takster skal disse økes fra 16 til 19 kroner for elbiler i 2025, og fra 23 til 25 kroner i rushtiden.  I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rush og 2 kroner i rushtiden.

For biler med bensin- eller dieselmotor er planen at taksten økes med 3 kroner utenom rushtiden til 36 kroner i 2025, og med 4 kroner til 43 kroner i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rush og 2 kroner i rushtiden.

– Bompenger er ikke lenger en midlertidig løsning for byene, sier Handagard hos NAF.

‒ Oslo setter et eksempel som viser at politikerne ikke har andre verktøy for å finansiere bytransporten. Vi frykter at stadig mer av finansieringen blir skjøvet over på bilistene på ubestemt tid.

Så de langt utenfor Oslo bør ikke le altfor mye av dette, for flere byer har inngått byvekstavtale med staten. Det inkluderer Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, og risikoen er dermed at flere vil følge eksemplet som Oslopakke 3 nå setter. 

NAF sier at med takstjusteringen vil dette lønne seg mindre å tilpasse kjøringen til når det er minst kø og bytte til elbil.

– Dette blir en sjokkregning for alle bilister i og rundt Oslo, sier Handagard.

‒ Med økte takster gjennom døgnet er det helt klart at politikerne har sett på inntektene først. Når Ring 1 blir stengt i tre år framover, ville det kloke vært å belønne de som unngår å skape kø. Dette er nok et grep som bidrar til kø, kork og kaos i Oslo.

Elbilistene slipper heller ikke unna med økte takster også de. 

– Elbilfordelene er nå under press både lokalt og nasjonalt, og høyere bompenger i Oslo blir en del utviklingen, slår Handagard fast.

Frp tar altså opp kampen, og nestleder Hans Andreas Limi fra Akershus viser til at bompengetakstene økes med 4 kroner i 2025. Dette skal etter planen trappes opp til en økning på hele 11 kroner i 2028.

‒ Økningen utgjør nesten 2.000 kroner til neste år og over 5.000 kroner ekstra for en pendler i 2028. Dette vil spise opp store deler av lønnsveksten for de som er avhengig av å bruke bilen til Oslo i årene som kommer, sier Limi.

NAF mener at målene i byvekstavtalene, hvor bompenger både skal stå for finansering og på samme tid holde biltrafikken nede, står i konflikt med hverandre. 

For går trafikken ned, ja, så vil finansieringen svikte.

– Dette er et dilemma som hverken er løst i Oslo med dagens avtale, eller noen av de andre byene med byvekstavtale. Vi mener den eneste løsningen er økt statlig finansiering av prosjektene, sier Handagard. 

– Vi mener målene i avtalene må vurderes på nytt. Nå holdes byene i en evig runddans av stadig økte bompenger.

Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, har ledet forhandlingene om en ny Oslopakke 3.

‒ Enigheten om økonomien i Oslopakke 3 vil gi videre satsning på kollektivtrafikk, sykling og gåing. Vi vil få en fortsatt positiv utvikling i Oslo og Akershus, sier hun.

‒ Takstene i bomringene og prosjektene det er enighet om vil bidra til å realisere målet om nullvekst i personbiltrafikken og økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Oslopakke 3 er en plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008-2045. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst, ifølge Vegvesenet. 

Pakken er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF Samferdsel