Det er en utfordring med køer inn til store byer, og disse kommer med store prislapper. (Foto: OFV)

Oslo-køene kommer med en enorm prislapp

Det er vanvittig hvor mye Oslo-bilistene blør, for ikke bare har vi en hovedstad murt inn av bomringer ‒ køene koster enorme verdier.


Politikerne skyr ofte ingen midler for å nå sine mål, og i Oslo er dette todelt. De skal strupe trafikken i byen så mye som mulig, og på samme tid skal bilistene finansiere stadig mer i hovedstaden. Ja, to ting som ikke akkurat henger sammen.

I tillegg blir det stadig mer krevende å kjøre i sentrum, hvor gater stenges for trafikk eller blir enveiskjørte, og for de som skal parkere der, spesielt de som faktisk bor i hovedstaden, blir dette en stadig mer krevende øvelse. Gateparkeringer forsvinner i et svimlende tempo, ofte for å lage sykkelveier som nesten ikke blir brukt. 

Men det er også en annen stor utfordring med Oslo, og det er køene. For uansett hvor du kommer fra og hvilken retning du skal så er det køer, ofte svært lange og saktegående i utsatte tidsperioder. 

Strekninger som kun tar minutter å kjøre på kvelden krever en stor bøtte med tid og tålmodighet på dagtid, og spesielt under rushtiden. 

Her går det en masse arbeidstid tapt, og ikke minst er det kostbart for de som skal levere varer og håndverkere som skal fra og til jobber rundt omkring. 

Prislappen blir rett og slett enorm, skal vi tro tallene til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

De har fått Vista Analyse til å gjennomføre en omfattende undersøkelse, og her har de heller ikke prøvd å maksimere tallene ved å finne utsatte tidspunkter. 

‒ Målingene som denne undesøkelsen bygger på, er gjort med utgangspunkt i trafikken på de seks strekningene en helt vanlig onsdag. Det betyr enkelt sagt, at anslagene er svært konservative og at de reelle samfunnskostnadene er langt høyere, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

Totalt viser tallene at køer koster samfunnet formidable 5,1 milliarder kroner, og så kan vi legge bompengene på toppen. De er ifølge OFV på 4,5 milliarder, så totalt nærmer vi oss 10 milliarder kroner. Hvert år.

Verstingen når det kommer til køer er E18 Vest, en strekning mellom Oslo og Asker forbi Bærum. Bare på strekningen mellom Sørenga midt i Oslo og Asker er den årlige prislappen på 1.445 millioner, viser OFV-tallene. 

Her renner millionene formelig ut, og disse køene koster samfunnet 6,3 millioner per dag. 

‒ Vi må huske på at E18 i Asker og Bærum også fungerer som en lokalvei for mange, og analysen viser klart at kapasiteten nærmest bryter fullstendig sammen om morgenen når behovet for logistikk er størst, sier Eggen.

E6 Nord, en streking mellom Oslo og Kløfta retning Gardermoen, koster 1,25 milliarder i året, og er dermed en god nummer to. 

Så har vi E6 Sør og Mosseveien, og dette er altså veiene til for eksempel Svinesund. Disse køene koster ifølge regnestykket til OFV drøyt en milliard kroner, og her renner 4,9 millioner kroner ut i sanden hver eneste dag. 

OFV sier at de har kommet med denne undersøkelse «for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført».

Til forskjell fra tradisjonelle indekser som kun viser gjennomsnittlig reisetid tar altså denne undersøkelsen også fatt i de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt fremkommeligheten og trafikkmengden på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)
Undersøkelsen viser at det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene som i utgangspunktet har god kapasiteten døgnet sett under ett, men at kapasiteten er spreng under rushtiden.

‒ Fremkommelighetsindikatoren vil kunne bli et viktig verktøy for alle byområder i landet som sliter med kø- og kapasitetsutfordringer, sier Siri Hov Eggen.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Trafikk OFV