Nye biler er langt tryggere enn eldre biler. (Foto: NAF)

Nye biler involvert i få dødsulykker

Norske myndigheter har en nullvisjon rundt dødsulykker i trafikken, og en løsning på veien dit er å få folk til å skifte ut de gamle bilene. Det viser nye tall.


Takket være Euro NCAP blir nye biler her i Europa stadig mer sikrere, for de presser bilprodusentene til å komme med stadig flere løsninger som gjør det tryggere i trafikken. Skal bilene få 5 stjerner i kollisjonstestesten må de altså være utstyrt med moderne sikkerhetsutstyr.

Utfordring i Norge er at nye biler er ganske dyre, for AS Norge skal ha sin del av kaken. Elbilene har vært et unntak, men det er allerede åpnet for avgifter rundt disse som kan dempe nybilsalget og dermed utskiftningen av eldre biler. Den siste tiden har bilparken faktisk blitt litt eldre.

Men takket være inntoget av elbilene de siste årene har bilparken likevel fått seg et løft.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er snittalderen nå på 11 år, men at det fortsatt er en utfordring med eldre biler ser vi på bensinbilene. Der er snittalderen på 18,5 år, og mange av disse mangler selvsagt viktig utstyr som dagens biler har.

Et incentiv som blant andre NAF har etterlyst er en øking i vrakpanten, men de har ikke blitt hørt. Vrakpanten ble hevet fra 2.500 til 3.000 kroner så langt tilbake som i 2013, og har siden stått på stedet hvil.

Resultatet av at mange kjører eldre biler er mest sannsynlig at flere blir mer alvorlig skadd i en ulykke enn om de hadde vært i en ny bil, noe også statistikken rundt dødsulykkene underbygger.

NAF har analysert ulykkestall fra Statens vegvesen, og de viser at andelen elbiler involvert i dødsulykker ligger langt under andelen elbiler på veiene.

Tallene viser at av 62 personbiler involvert i dødsulykker i fjor, var kun 10 elbiler. Det blir 16 prosent av dødsulykkene med personbil, mens andelen elbiler på veiene i fjor lå på 24 prosent.

– Ulykkesrisikoen er betydelig lavere i en ny elbil enn i gamle bensinbiler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

– Det er snart like mange elbiler som bensinbiler på veiene. Elbilene er innblandet i langt færre ulykker med dødelig utgang. Blant bensinbilene ser vi det er mange eldre biler, over 10 år, involvert i dødsulykker.

Men like viktig er hvor langt bilene faktisk kjører. Og bildet forsterkes av at elbilene faktisk ruller mer ‒ i snitt kjøres elbiler 9.947 kilometer i året mens en bensinbil i snitt tilbakelegger 6.474 kilometer i året. 

Og flertallet av dødsulykkene skjer altså med biler eldre enn 10 år.  

– Det betyr at hver kilometer kjørt i en elbil er tryggere enn i en eldre bensinbil. En nyere bil vil ha mer avansert sikkerhetsutstyr og ofte bedre førerstøttesystemer enn en eldre bil, sier Handagard.

I dag er 9 av 10 nye biler elbiler, og siden 2020 har elbiler vært det foretrukne valget når det kommer til nybiler her i Norge. 

–  At ulykkene med nyere biler skjer med en elbil er fordi det har blitt solgt få nye bensin- og dieselbiler de siste årene. Når nær 90 prosent av alle biler vi kjøper er elbiler, er det klart at det blir en overvekt av elbiler blant de nyere ulykkesbilene, sier hun. 

NAF mener at flere av ulykkene kan forhindres ved riktig bruk av sikkerhetsutstyret i bilene, og peker på løsninger som automatisk farts- og avstandsholder og varslinger til føreren. 

Men.

Systemene er også avhengig av god oppmerking og skilting for å virke etter hensikten, og NAFs undersøkelser viser at mange sjåfører erfarer at dårlige veier slår ut disse systemene.

– Spesielt fylkesveiene er forfalne, med dårlig oppmerking og farlige forhold. Da svekkes hjelpen du får som sjåfør, sier Handagard.

‒ Å fjerne forfallet på veiene kan derfor være med å forhindre ulykker. I en nyere bil vil du ha flere av disse systemene tilgjengelig. Brukes de riktig og veien er i en slik stand at bilen kan tolke oppmerking og skilting, kan det være med på å forhindre ulykker eller redusere skadeomfanget.

I 2023 omkom 118 personer på norske veier. NAF har hentet inn tall fra Statens vegvesen som viser alder og drivlinje på personbiler involvert i ulykker, totalt 62 biler.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF Trafikksikkerhet