Det ble satt ny utbyggingsrekord for hurtigladere i fjor, og Christina Bu er fornøyd. (Foto: Norsk elbilforening)

Ny rekord for antall hurtigladere

I 2023 ble det satt opp flere hurtigladeren enn noensinne, og dermed holder disse tritt med antall nye elbiler i Norge.


– Det ble bygd rekordmange nye hurtigladere i fjor, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

De har selvsagt full kontroll på hvor mange nye hurtigladere som har kommet til det siste året, og kan opplyse at det ble satt opp 2.129 nye hurtigladere i 2023. Dette viser tall fra den nasjonale ladestasjon-databasen kalt NOBIL. Og dette er altså ny årsrekord.

Totalt var det 7.741 hurtigladere langs norske veier da vi bikket inn i 2024, og Bu er fornøyd.

– Ladetilbudet har aldri vært bedre enn det er nå, og vi er godt i rute for å dekke behovet som skapes av at stadig flere nordmenn kjøper seg elbil, sier hun.

Det er to viktige ting når det kommer til utbyggingen av hurtigladere. Det ene er at det settes opp slike over hele landet, slik at alle har et tilbud om å hurtiglade. Det andre handler om antall ladere per elbil, altså om utbyggingen holder tritt med antall nye elbiler som kommer til.

I 2021 var det det ifølge Elbilforeningen 114 elbiler per hurtiglader, og dette tallet er nå nede i rekordlave 93 elbiler per hurtiglader.

Med andre ord ‒ mindre kø og kortere avstand mellom ladestasjonene.

– Det kommer til å bli bygd mange nye hurtigladere også i 2024, men det blir kanskje ikke ny utbyggingsrekord, sier Bu.

Å finne en hurtiglader er en ting, mens selve ladingen er en annen. Her er det fortsatt en utfordring med betalingen av ladeøkten. Her ble 2023 et viktig år.

For Stortinget vedtok i fjor et krav om at alle nye hurtigladere som bygges skal ha mulighet for vanlig kortbetaling, og det betyr at alle nye ladere som settes opp nå skal ha mulighet for å betale med kort ‒ akkurat som på bensinstasjonene.

– Alle nye hurtigladere som bygges i 2024 må tilby kortbetaling. Å bare «tæppe» kortet eller telefonen vil gjøre det mye enklere å lade, sier Bu.

Det er vel og bra, men Bu understreker at det også er mye annet som kan gjøre ladeopplevelsen bedre.

– Mange elbilister savner tak over hodet når de lader. I tillegg ønsker de et godt servicetilbud i nærheten og god prisinformasjon på laderen. Videre er det viktig med universelt utformede ladeplasser slik at alle kan lade. Vi vet også at elbilistene ønsker seg betalingsløsninger som virker på tvers av ladeselskaper.

I likhet med bensin- og dieselbilistene har også elbilistene opplevd et prishopp når bilene skal fylles opp. Strømprisen varierer mye, så her må elbilistene være flinke og følge med på prisene for elbiladingen hos de forskjellige aktørene.

– Ladeselskapene begrunner ofte prisøkningen delvis med økning i strømpris, sier Bu.

‒ Da er det viktig at ladeprisene også settes ned når strømprisen går ned. Dette måtte vi mase unødvendig mye på ladeselskapene om før de endelig gjorde det mot slutten av året.

Slik har utviklingen rundt hurtigladere vært, og kilde her er NOBIL. 

Antall hurtigladere og økning fra året før:

Antall hurtigladere fordelt på fylker (etter gammel fylkesinndeling):

Utvikling antall elbiler per hurtiglader:

Oversikt over hvor mange hurtigladere per selskap:

Les også:

Debatt