Nå starter tollerne med å teste for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. (Foto: Tolletaten)

Nå starter tollerne med alkotester

Rustesting er som kjent politiets domene, eller rettere sagt var. For nå går tollerne i gang med alkotester.


Ruskjøring er et stort problem i Norge, som det også er i resten av verden. De siste tallene fra UP som organisasjonen MA - Rusfri Trafikk refererer til viser at totalt 8.879 personer ble anmeldt for ruskjøring fra januar og ut september.

Det betyr at i snitt ble 33 personer anmeldt for ruskjøring her i Norge hver eneste dag i løpet av de ni månedene. Eller mer enn én hver eneste time, døgnet rundt. Det er mange!

Og når vi vet at mørketallene selvsagt er store, så skjønner vi at politiet trenger hjelp til å fjerne farlige trafikantene fra trafikken. Og det har også politikerne innsett.

I mai var nemlig alle politikerne på Stortinget enige om at Tolletaten også bør teste for ruskjøring, og det ble dermed åpnet for at tollerne skal få muligheten til å teste førere.

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i forbindelse med at regjeringen framsett forslaget som åpner for at tollerne kan rusteste førere tilbake i mars.

Drøyt seks måneder etter at et samlet storting sa ja er det klart for det historiske steget, for 1. desember står tollerne i Trysil i Innlandet fylke klar med sine alkotester.

Disse kan gjennomføre alkotester akkurat som politiet, og det betyr at det ikke trenger å ligge noe mistanke om promillekjøring bak testing. Alle førere langs veiene kan altså bli stoppet av tollerne og bli bedt om å ta en promilletest på samme tid som kjøretøyene sjekkes for varer.

– Stortinget har gitt Tolletaten hjemmel til å rusteste sjåfører i forbindelse med vareførselskontroll. I første omgang starter etaten et prosjekt i Trysil i Innlandet fylke og kun med alkotest, sier fungerende divisjonsdirektør Tom Daniel Sunde i grensedivisjonen i Tolletaten.

‒ Vi ønsker å høste erfaringer med denne nye tolloppgaven før vi utvider geografisk med flere tollsteder og vurderer om det også skal testes for andre typer rus.

Planen er at tollerne i Trysil skal teste dette ut en periode, før Tolletaten utvider med rustesting ved flere tollsteder våren 2024.

– På sikt kan rustester bli en del av den ordinære tollkontrollen i hele Norge, sier Sunde.

Sjansen for at de som kjører over de sju grenseovergangene som kameraovervåkes i Trysil blir stoppet av tollere og blir bedt om å blåse er altså reel, og tolletaten har også mobile patruljer på de mindre trafikkerte veiene i grenseområdene, advarer Sunde.

Fullmakten til tollerne åpner for at de kan teste for kjøring i ruspåvirkning, og kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og en foreløpig test av førere som viser om de er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel.

Om testene gir utslag og det er grunn til å tro at føreren av motorvognen er påvirket, skal Tolletaten straks varsle politiet.

Vi går nå inn i de siste ukene før jul, og det betyr også at julebordsesongen er på sitt travleste. Så om det blir litt vel fuktig på dette bør du la bilen stå dagen derpå, og det gjelder ikke bare de i Trysil ‒ men selvsagt alle rundt om i landet.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Tolletaten Ruskjøring