Nå har Oslo-turen blitt over dobbelt så dyr

Fra 1. september ble det enda dyrere å kjøre i Oslo, og her kan du sjekke hva en kjøretur til Tigerstaden nå koster.


Ok, la oss avsløre det som overhodet ikke er noe nyhet med en gang. Det blir mye dyrere å kjøre gjennom Oslo-bommene ‒ faktisk over dobbelt så dyrt.

Det heter seg at timing er alt, så Oslo-politikerne er ikke spesielt heldige med tidspunktet for nok en «sjokk»-økning i prisene. For ja, bomøkningen kommer i en tid der folk får stadig dårligere råd og som allerede går hardt utover bilistene med høye strømpriser for elbilistene og stive pumpepriser for de andre.

Men anført av MDG ble det tidligere i år klart at bomtakstene i Oslo skal øke, og prisjusteringen skjedde altså 1. september.

Det er et par nyheter utenom økning av selve takstene også.

Tidligere var det forskjellige priser på de tre bomringene rundt Oslo, hvor det var lavere takst i indre ring enn Osloringen og Bygrensen. Det er nå historie, for nå er det lik pris på alle Fjellinjens bomstasjoner. Det er kun innkreving i bomstasjonen i retning inn mot Oslo og i Oslo, opplyser Fjellinjen.

En annen nyhet er at tyngre gasskjøretøy ikke vil bli belastet i Fjellinjens bomstasjoner.

Så var det prisjusteringen.

Prosentmessig er det elbilene som får mest svi, og her er hoppet fra 11 til 17 kroner for de som passerer bygrensen i rushtiden, mens bensinbiler går fra 28 til 34 og dieselbilene fra 31 til 37 kroner.

Se fullstendig prisoversikt helt nederst.

For elbiler økes takstene med 6 kroner i rushtiden og 8 kroner utenfor ved Bygrensen og i Osloringen, mens økningen i indre ring er på 8 kroner i rushen og 9 kroner utenfor.

For bensin- og hybridbilene øker takstene ved Bygrensen og i Osloringen med 6 kroner, mens passeringene i indre ring øker med 12 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor.

For dieselbilene får passeringene i Bygrensen og i Osloringen et hopp på 6 kroner, og i indre ring øker rushtaksten med 13 kroner og utenfor rushperioden er økningen på 12 kroner.

Fjellinjen opplyser også at hydrogenbiler og el-varebiler ikke blir belastet ved deres bomstasjoner, og at månedstaket er på 60 passeringer ved bygrensen og 120 passeringer i Osloringen og Indre Ring.

Bomselskapet har også et eksempl på hva dette faktisk betyr for bilistene.

«En kjøretur fra Ski, Sandvika eller Lillestrøm til bykjernen i Oslo vil med AutoPASS-avtale hvor timesregel gjelder koste 22,40 kroner utenom rushtid. Returen vil koste 11,20 kroner med AutoPASS-avtale utenom rushtid.

Totalt med AutoPASS-avtale utenom rushtid vil det koste 33,60 kroner i bompenger å kjøre strekningen tur/retur», melder Fjellinjen.

Før 1. september opplyser Fjellinjen at den sammen turen kostet 14,40 kroner, så dermed må denne fikitve bilisten ut med 19,20 kroner mer for å kjøre fra Ski, Sandvika eller Lillestrøm til bykjernen i Oslo tur/retur utenom rushtid.

Det er altså langt mer enn en dobling.

Fjellinjen sier at bompengene inn i og rundt Oslo har flere formål:

  • Redusere personbiltrafikken
  • Redusere klimagassutslipp
  • Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
  • Forbedre bymiljøet

Og ja, ikke minst skal inntektene brukes til å delfinansiere en rekke invisteringer, inkludert ikke-bil-prosjekter som Fornebubane og nytt signalsystem for t-banen.

Slik er de nye takstene som de som ferdes i Oslo nå må ta høyde for:

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter