Momsfritaket fortsetter, men kun opp til 500.000 kroner

Regjeringen møtte til dels voldsom kritikk da de foreslo å fjerne momsfritaket på elbiler, og har i revidert statsbudsjett trukket i nødbremsen.


Det er ikke så greit å vite hva avgiftsglade politikere vil gjøre, noe bilindustrien fikk erfare da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjettet i mai.

Det var på forhånd ventet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville innføre moms på elbiler, og de fleste trodde at grensen skulle gå ved 600.000 kroner.

Sjokket var dermed stort da regjeringen like godt foreslo å vrake hele momsfritaket, og dette skulle erstattes av en subsidieordning hvor det skulle gis tilskudd til elbiler opp til 500.000 kroner.

Så ikke bare ville de fjerne momsfritaket, men også senke grensen med 100.000 kroner. Mange av dagens populære elbiler koster mer enn en halv million kroner, spesielt om man tar med ekstrautstyr som mange velger.

Grunnet til dels store ventelister vil dermed mange som allerede har bestilt seg en ny elbil som ikke blir levert før 2023, få seg en uventet ekstraregning. Det er dårlig nytt med tanke på høye strømpriser, en generell prisstigning, en stadig stigende drivstoffpris og renter som med all sannsynlighet vil øke i tiden framover.

For elbiler over 500.000 kroner blir også truffet av det reviderte statsbudsjettet som SV støtter og som dermed blir gjeldende, for regjeringen har stått på grensen på en halv million kroner. Men de har altså gått bort fra vrakingen av momsfritaket, som gjelder for summen opp til 500.000 kroner.

NAF er da også skuffet over at taket settes lavere enn i Hurdalsplattformen.

‒ Det er bra at momsfritaket videreføres, men regjeringen er i utakt med markedet, påpeker Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

‒ Grensen for elbilmoms er satt 100.000 kroner for lavt, fordi mange av de populære familieelbilene vil få avgift med denne ordningen. Det burde vært unngått, slår hun fast.

Elbilforeningen er langt mer positive.

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

‒ Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell.

Regjeringen prøver også å være litt forutsigbare i politikken, og sier at dette momsfritaket skal beholdes fram til 2025.

‒ Det er gledelig at når innfasing av moms på de dyreste elbilene varsles fra 2023, så slår man også fast at denne løsningen nå ligger fast fram til 2025. Det gir trygghet om hva som vil gjelde i en tid der ventelistene på mange elbil er lange, sier Christina Bu.

Årets mest populære bil så langt, Tesla Model Y, starter på 560.000 kroner, og blir dermed truffet av den nye momsen.

Den nest mest populære, Volkswagen ID.4, starter på 426.200 kroner, men også denne bikker lett 500.000 kroner når ekstrautstyret velges og treffes dermed av den nye momsavgiften.

Den tredje mest registrerte bilen etter årets fem første måneder er BMW iX, og denne starter på 795.520 kroner og får dermed moms på nærmere 300.000 kroner av denne summen. 25 prosent av 300.000 er 75.000, så dermed øker prisen til 870.000 kroner for BMW iX.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter