Vi er nå inne i MC-sesong, og Statens vegvesen kommer med gode kjøreråd for de på en tohjuling. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

MC-ulykker tok flest liv i mai

10 mennesker omkom på veiene i mai, og seks av disse var involvert i MC-ulykker.


Så langt i år har 38 mistet livet i trafikken, viser tall fra Statens vegvesen. Dette er tre flere enn samme periode i fjor.

‒ 2024 har så langt vært preget av mange dødsulykker på norske veier, sier Gunnar Stiberg i Statens vegvesen i Tromsø.

I den nordligste landsdelen er dog utviklingen mer positiv, for verken i Nordland eller i Finnmark har det vært dødsulykker så langt i 2024.

I Troms har det vært to dødsulykker, begge møteulykker der bil kolliderte med henholdsvis trailer og traktor.

‒ De tilsvarende tallene for Nord-Norge de siste årene viser at det i perioden januar til mai har vært mellom 4 og 8 trafikkdrepte i landsdelen som helhet, med 2019 og 2022 som de verste årene, sier Stiberg.

For Nordland er dette andre gang i løpet av de 10 siste årene uten omkomne fra januar og ut mai, mens det samme har skjedd to ganger tidligere i Finnmark i denne perioden. Troms har på sin side hatt null trafikkdrepte én gang tidligere i løpet av de siste 10 årene.

‒ Vi går nå inn i sommermånedene med mye ferietrafikk og ofte mange alvorlige trafikkulykker. Men vi håper trafikantene opptrer fornuftig slik at ulykkestallene holder seg lave også i månedene som kommer, sier Stiberg.

Sommer betyr også høysesong for MC, og det har vært en trist innlending på denne. Av de 10 drepte i mai var nemlig seks på motorsykkel, alle menn.

Vegvesenet sier at det oftest middelaldrende menn som omkommer på MC, men slik har ikke utviklingen vært så langt i år. Fem av de seks som døde i mai var i alderen 16- 29 år.

‒ Vi har ingen å miste, men det oppleves ekstra tragisk når unge menn med hele livet foran seg dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Mange av de yngre har ikke fått opparbeidet seg den erfaringen man særlig trenger når man ferdes på MC, forklarer Vegvesenet.

‒ Vi er opptatt av kjøreglede og sikkerhet. De fleste motorsyklister er ikke først og fremst på veien for å komme frem, men fordi de gleder seg over å kjøre sykkel. Derfor er kjørereglene om å bruke blikket smart, tilpasse farten og å plassere seg klokt, så viktige. Det er med på å redde liv. Så jobber vi også kontinuerlig med å minimere skadene ved å sikre veiene og sideterrenget, sier Ranes.

Se for øvrig gode råd for MC-kjøringen helt nederst.

Statistikken til Vegvesenet viser at det møteulykker som tar klart flest liv, og over halvparten av årets ulykker er møte mellom to kjøretøy.

– Det er lett å tro at en møteulykke er der den ene bilen prøver på en forbikjøring, sier Ranes.

‒ Men det handler oftere om en uoppmerksom sjåfør som kommer litt for langt til venstre og over i motgående kjørebane. Det er en grunn til at vi sier at «Å kjøre er det eneste du skal gjøre», sier Ranes, og understreker at å ha oppmerksomheten på veien er det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten når vi nå går inn i sommermånedene.

SSB har nå kommet med de endelige tallene for 2023, og de viser at det var 110 som døde og 578 som ble hardt skadet i trafikken i fjor.

‒ Det er en nedgang i ulykkestallene, sier Guro Ranes

‒ Men vi er langt fra den kurven som tar oss mot etappemålet om maks 350 drepte og hardt skadde der maks 50 av dem er drepte i trafikken. Vi vet at det hjelper med kampanjearbeid, kontroll og sanksjoner og tiltak på veiene. Vi jobber sammen med andre aktører med dette, og øker innsatsen der vi kan.

MC-råd: Bruk blikket, tilpass farten og plasser deg klokt!

Statens vegvesen leder «MC-dugnaden», som er et samarbeid mellom flere organisasjoner for å bedre MC- sikkerheten.

MC-dugnaden har utarbeidet noen viktige kjøreregler:

Bruk blikket smart

  • Skaff deg overblikk – unngå overraskelser.
  • Søk blikkontakt.
  • Se dit du skal.
  • Se alltid etter en utvei.
Tilpass farten

  • Senk farten før svingen.
  • Rekker du å stoppe?
  • Velg en fart hvor du kan oppdages.
Plasser deg klokt

  • Gjør deg synlig – ikke gjem deg.
  • Skaff deg handlingsrom – foran, bak og sideveis.
  • Kjør tydelig – vært forutsigbar.
Les også:

Debatt