Det har vært mange dødsulykker på MC så langt i 2024. (Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen)

MC bak over halvparten av dødsulykkene i juni

13 mistet livet i juni-trafikken, og sju av disse var involvert i ulykker med motorsykler.


Dermed fortsetter den negative utviklingen for de motoriserte tohjulingene, som har lagt bak seg en tung vår når det kommer alvorlige ulykker.

‒ Jeg er urolig etter at 13 menn allerede er omkommet i MC-ulykker i år, Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, som har særlig lagt merke til de unge guttene i tenårene på lett MC.

‒ Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi kanskje aldri har vært før. Derfor må vi alle være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Og kjører du MC er du ekstra sårbar og må vise særlig aktsomhet og kjøre etter egne ferdigheter.

Hun gjentar oppfordringen om å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt, og gjør alle dette øker muligheten for en trygg og god sommer.

‒ Og husk å ha oppmerksomheten på veien ‒ å kjøre er det eneste du skal gjøre, understreker Ranes. 

Totalt viser tallene til Statens vegvesen at 51 personer mistet livet i trafikken det første halvåret, fem flere enn samme periode i fjor. 36 menn og 15 kvinner har omkommet på norske veier så langt i år, og møteulykker har tatt 24 liv. 

‒ Bilførere i enten møteulykker eller utforkjøringer er de som oftest er representert i dødsulykkene. Det har vært ekstra mange møteulykker i år, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

‒ I denne typen ulykker er det mer enn ett involvert kjøretøy og derfor er det ekstra høyt skadepotensial i disse ulykkene.

Trygg Trafikk sier at myndighetene bør prioriterer å bygge midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking på ulykkesutsatte strekninger. 

– Midtrekkverk forebygger møteulykker på en effektiv måte. Dette trenger vi mer av. Der hvor det ikke er gjennomførbart, bør det benyttes forsterket midtoppmerking. Dette er et tiltak vi vet fungerer, sier Steen.

I tillegg til møteulykker dominerer utforkjøringer statistikken, og disse to står bak 70 prosent av dødsulykkene. 

Vegvesenet sier at 18 har omkommet i personbil, 13 på motorsykkel og åtte i varebil. Fem av dødsulykkene har krevd livet til fotgjengere.

Trygg Trafikk sier at førerfeil er en av hyppigste medvirkende årsakene, og her kommer uoppmerksomhet inn i bildet. 

‒ Det er for mange som lar seg distrahere mens de kjører bil, sier Steen.

‒ Det er tydeligvis vanskelig å la mobilen ligge i fred. Derfor anbefaler vi at alle bruker funksjonen «bilmodus» eller «kjøremodus» på telefonen. Dette ligner på den mer kjente «flymodus» og hindrer at du mottar varsler mens du kjører.

Store berøringsskjermer i bilene har også fått skylden for uoppmerksomhet, men Steen understreker at moderne biler også kommer med livsviktige førerassistenter. 

‒ Du bør ikke skru av førerstøttesystemer som er der for å hjelpe deg, i tilfelle du er uoppmerksom, sovner eller får et illebefinnende, sier Steen.

‒ «Lane assistant» eller kjørefeltassistent er et slikt hjelpemiddel. Den varsler hvis bilen oppdager at du er på vei over i motsatt kjørefelt eller over kantlinjen. Noen systemer hjelper deg også til å holde kjørefeltet. Dette er et av flere gode eksempler på løsninger som er i nyere biler for å forebygge ulykker. Har du dette i bilen, må du ikke skru den av selv om den kan irritere deg.

Vegvesenet foreløpige tall viser at Østfold og Oslo er fylkene med størst økning i antallet ulykker, mens Innlandet, Nordland og Finnmark er fylkene med størst nedgang. I Finnmark har det så langt i 2024 ikke vært dødsulykker. 

Nylig ble det klart at Norge fortsatt er det mest trafikksikre landet hvor 110 mennesker mistet livet på veiene i 2023, og det gir et snitt på 20 omkomne per én million innbyggere. Sverige og Danmark følger med 22 omkomne, mens snittet i EU lå på 46 drepte per million innbyggere. 

Les også:

Debatt