Mange kjører med sommerdekk også på vinterhalvåret, viser tall. (Foto: If)

Mange krasjer med sommerdekk på vinteren

Flere tusen havner i potensiell dyr trøbbel grunnet feil dekk på bilene.


Hvert år kommer den første snøen som julekvelden på kjerringa, men det er urovekkende mange som også havner på glattisen som Bambi også utover vinteren. Det viser tall fra If.

Sist vinter registrerte forsikringsselskapet 16.000 skader på karosseriet, og av disse hadde i underkant av 1.000 biler sommerdekk. Ettersom rundt hver femte bil er forsikret av If, betyr dette at det mest sannsynlig var nærmere 5.000 biler på sommerdekk som fikk bulkeskader sist vinter.

Tallene til If viser at 5,8 prosent av bilene var skodd med sommerdekk, men her er det også store fylkesvise variasjoner. Rogaland som statistisk sett ikke får de verste kuldegradene topper listen med over 10 prosent, mens andre kun har en andel på noen få prosent. Se komplett liste helt nederst.

5,8 prosent er dog mye bedre enn vinteren før, for vinteren 2022/2023 har faktisk en nedgang på 7,8 prosentpoeng.

– Flesteparten av skadene skjer ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker. Her er det store ulikheter mellom fylkene hvordan bilene er skodd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Mange drøyer dessverre for lenge med hjulskift for vinterføre. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje. Bestemmelsene i kjøretøyforskriften til veimyndighetene slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er ditt ansvar som bilfører å gjøre vurderingen.

Han understreker at hvis du ikke har dekk tilpasset føret, kan dette i tillegg til å få et oppgjør med politiet også medføre at du må ta en større eller mindre del av regningen selv hvis det skjer en skade.

Det er altså ganske stor fylkesvis forskjell på hvor mange som er skodd med sommerdekk om vinteren.

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre. At kystområdene drøyer med vinterdekk, henger trolig sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren, sier Clementz.

Regionale forskjeller kommer også til syne ved bruk av piggdekk, og både Finnmark, Troms og Nordland er rundt 9 av 10 biler utstyrt med slike dekk. I Svalbard har alle bilene piggdekk, ifølge Ifs tall.

Her spiller selvsagt også piggdekkgebyrer inn, og i Oslo og Viken har rundt 9 av 10 biler piggfrie vinterdekk. I Rogaland og Vestland har rundt 8 av 10 biler vinterdekk uten pigger.

Slik fordeler dekkstatistikken til If seg fordelt på fylker, og som du kan se er det ganske store forskjeller:

Les også:

Debatt

Les mer om:

If