Brøytemannskapene har hatt nok å gjøre også i Sør-Norge denne vinteren. (Foto: Øyvind Aske, Statens vegvesen)

Mange frykter dårlige vinterveier

Mens snøen nok har dekt store deler av landet, kommer en undersøkelse som viser at mange frykter dårlige vinterveier.


Folket sør i Norge trodde de hadde unnagjort det verste snøfallet, men den gang ei. Det har igjen lavet ned, noe som skaper trøbbel på en rekke områder ‒ bilistene, kollektivtransporten og brøytemannskapene.

I tillegg skaper vind den fryktede snøfokken som tar mye av sikten.

«Kjør etter forholdene og vær ekstra oppmerksom. Følg med på vær- og føreforhold og hold deg oppdatert på www.vegvesen.no/trafikk, som har oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid», oppfordrer Statens vegvesen.

Det er nå et lavtrykk som har bevegd seg raskt over Nordsjøen som har skapt et nytt snøkaos på Sør- og Østlandet, men skal vi tro meteorologene er det verste i ferd med å passere nå. Så får vi se om dette er vinterens siste herjinger i sør.

Snøværet er også dårlig nytt for bilistene, for ikke bare skaper det lø og kaos i trafikken ‒ det gjør sitt til at mange nok blir enda litt mer nervøse.

For dårlig vintervedlikehold uroer 60 prosent av norske trafikanter.

‒ Både i de nordligste fylkene og i de aller tettest befolkede områdene er det mange som uroer seg for vinterdriften av veiene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Automobilforbundet er i likhet med mange bilister opptatt av beredskap og god vinterdrift i møte med værkreftene, og viser til det landsdekkende Trafikantbarometeret hvor altså 60 prosent svarer at de er bekymret for vintervedlikeholdet.

I Oslo er andelen 68 prosent og Nordland, Troms og Finnmark henholdsvis 70 og 71 prosent.

‒ Store snøfall fører til stans i trafikken og økt frykt for ulykker og uhell. I tillegg fører mye snø som blir liggende på fortau og gangveier til at fremkommeligheten for myke trafikanter blir dårlig, sier Handagard.

Som vanlig kom også sesongens første snøstorm i sør som julekvelden på kjerringa, og spesielt på Sørlandet har det vært kaos på veiene.

‒ Snø må vi vente i et vinterland som Norge. Vi oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene og vurdere å la bilen stå når det står på som verst. Samtidig er det viktig at de som har ansvaret for veinettet bruker nok ressurser på brøyting og strøing slik at fremkommeligheten blir så god som mulig, sier Handagard.

‒ Vi forstår at det kan ta tid å rydde unna snøen, men også i etterkant av store snøfall må det brukes nok mannskap for å sikre fremkommeligheten på veier, sykkelveier og fortau.

Vinterdriften er altså en bekymring for bilistene, og det er også et generelt veivedlikehold ‒ 68 prosent er bekymret for dette.

‒ Smale, svingete veier, som om vinteren blir enda mindre fremkommelige, er en dårlig kombinasjon, sier Handagard

‒ Det er klart at innsatsen for å sette veinettet i bedre stand må økes fremover. Hvis ikke vil det allerede store forfallet på veiene fortsette å øke. Dette må kombineres med nok ressurser vinterstid.

Trafikantbarometeret 2023 er utført av Norstat for NAF, og 4.042 personer er spurt.

Tenk på dine hverdagsreiser. Er du bekymret for følgende når du ferdes i trafikken? (utdrag):

Les også:

Debatt