Lade hjemme? Heretter må du sette opp en ladeboks

Nye regler fjerner muligheten til å sette opp en egen kurs for bruk av vanlige stikkontakter når elbilen skal lades, noe som har vært mulig å gjøre.


‒ Dette gjør elbilladingen sikrere, og det er viktig og bra, sier Jan Tore Gjøby, ladeekspert i NAF.

Bakgrunnen er at det er gjort endringer i noe som er kalt NEK 400, som er en norsk standard for elektriske lavspennings-installasjoner. Og disse inkluderer at både ordinære stikkontakter og industrikontakter er fjernet som alternativer for å lade bilen hjemme.

Det betyr at nye elbilister som også planlegger å lade bilen hjemme heretter må montere en ladestasjon for å lade elbilene.

‒ Dette handler om sikkerhet, sier Gjøby, som også har vært involvert i arbeidet med å utarbeide den nye installasjonsnormen.

– En riktig installert ladestasjon er en mye sikrere ladeløsning enn en stikkontakt. Den tåler mer strøm og ladestasjoner har mange ekstra sikkerhetsfunksjoner som gjør ladingen tryggere. Alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner er innebygd i systemet, legger han til.

Ifølge NAF har det ikke vært noen store branner knyttet til lading av elbilen via stikkontakter, men de opplyser at det har vært mange tilfeller av varmgang i både kontakter og resten av det elektriske opplegget i hus og bygg.

‒ Krav om ladestasjon fjerner faren for varmgang og brann. Det er viktig med sikkerhetsmarginer for å unngå farlig elbillading, understreker eksperten.

‒ Det er mange som lader bilen på natten når hele familien ligger og sover. Derfor må vi redusere mulighetene for feil og mulig brann til et minimum.

‒ Lading på ladestasjoner vil øke sikkerheten betraktelig sammenlignet med den tradisjonelle stikkontakten, sier NAFs ladeekspert.

Dette betyr at de som kjøper en elbil som ikke allerede har en ladeløsning hjemme, må ta høyde for en ladestasjon når budsjettet settes sammen.

‒ Dette har alltid vært lurt, men nå må du det faktisk også det for å lade lovlig hjemme, sier Jan Tore Gjøby hos NAF.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter