Ingen i Oslo kjøper elbil ut av miljøhensyn

Da det ble foretatt en ny undersøkelse som et ledd i debatten om den norske ladeinfrastrukturen, kom det også fram noe ganske så oppsiktsvekkende om elbilkjøperne i Oslo.


La oss ta det som var grunnlaget for en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for på vegne av den svenske batteriløsnings-leverandøren CTEK først ‒ muligheten for lading.

I inngangen til årets bilferie har stadig flere satt søkelys på antall ladere i Norge hvor det nå er registrert 400.000 elbiler, og advart mot potensielle store køer rundt populære ladestasjoner.

NAF har blant annet etterlyst en strategi rundt hurtig- og lynladere langs norske veier, og da spesielt de langs hovedfartsårene i sentrale strøk hvor de mener at mangelen er størst. De har advart mot til dels store køer og mye irritasjon rundt ladestasjonene.

Gjennom en ny rapport fra bilforbundet kommer det fram at det totalt mangler 551 hurtig- og lynladere langs viktige hovedfartsårer i Norge, og dette er for alle elbiler utenom Tesla som også har egne ladepunkter.

Interesseorganisasjonen Elbilforeningen sier at hele 6 av 10 elbileiere skal på bilferie denne sommeren, og at det er om lag 3.500 hurtigladere i Norge. En undersøkelse gjort av foreningen viser at hele 86 prosent bruker hurtiglading, og av disse svarer nesten halvparten (48 prosent) at de opplever kø av og til eller oftere.

I denne svarer også 8 prosent at de har stått i ladekø i mer enn én time, 13 prosent har stått i kø mellom 40 og 60 minutter, og at det er typiske utfartstidspunkt som i forbindelse med helg som er typiske tidspunkter for ladekøer.

Som et ledd i lade-debatten har den svenske batteriløsning-leverandøren CTEK bedt YouGov om å gjennomføre en spørreundersøkelse, hvor 1.012 personer har svart på spørsmål. Herav 134 hjemmehørende i Oslo.

Og svarene følger opp det både NAF og Elbilforeningen påpeker, at det er for få ladestasjoner. Hele 70 prosent svarer at de opplever at ladeinfrastrukturen ikke er god nok, men YouGov og CTEK har også sett mer spesifikt på Oslo.

Norges hovedstad skiller seg litt ut fra resten av landet ettersom mange bor i leiligheter og bygårder, og mange av disse har dermed ikke samme mulighet for hjemmelading som andre. Nå har det kommet en ny lov om elbillading i borettslag og sameier, så vi får håpe at dette blir enklere også for de i Oslo.  

Faktisk svarer 6 av 10 elbileiere i Oslo at de lader på bensinstasjon eller annet offentlig sted, og hele 63 prosent av Oslo-folket med elbil svarer at de aller helst skulle hatt muligheten til å lade hjemme via egen ladeboks.

Skillet til for eksempel folket på Vestlandet er ganske så tydelig, for blant de som hører hjemme der sier kun 1 av 10 at de hovedsakelig lader utenfor hjemmet.

Det kommer også fram i undersøkelsen at mange benytter seg av noe som er sterkt frarådet på grunn av brannfare, for 15 prosent svarer at de lader gjennom en vanlig stikkontakt.

Men det som kanskje er aller mest oppsiktsvekkende, er grunnen til at folk kjøper elbil. Iallfall når de kommer til folket i Oslo. Og all ære til de som svarte på denne undersøkelsen, for her har de åpenbart vært ærlige.

63 prosent av de i Oslo svarer at den viktigste grunnen til å kjøpe elbil er lave driftskostnader, noe som i seg selv ikke er oppsiktsvekkende. Men ingen svarer at de har kjøpt elbil på grunn av miljøhensyn, og dette skiller de i hovedstaden fra andre områder.

For eksempel oppgir 34 prosent av de spurte i Agder og Sør-Østlandet at dette er den viktigste grunnen.

– De lave driftskostnadene er stadig et sterkt argument for kjøp av elbiler, konkluderer Kjetil Hulbach, salgssjef for CTEK i Norge.

Og bare så det er klart. Hele 70 prosent av samtlige i undersøkelse svarer nei på spørsmålet om det er god nok infrastruktur for lading her i Norge.

Så det er ikke bare NAF og Elbilforeningen som frykter et stadig større ladekaos i takt med enda flere elbiler som ruller rundt på de norske veiene.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter