Fæle bilder av fisketransport

Fisketransport med vogntog legger ifølge Statens vegvesen spor etter seg langs hele Norge, og de ber bransjen rydde opp. Sjekk ut noen av de fæle bildene kontrollører har tatt av svineriet.


Fisk er en viktig og stor næring for Norge, og mye av denne fraktes i store vogntog på landeveien. Og det er i ferd med å bli et problem, ifølge Statens vegvesen.

Faktisk så stort at avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen utekontroll har skrevet et innlegg hvor han ber bransjen rydde opp i dette forsøplingsproblemet.

Problemet er at blodig fiskevann renner ut fra vogntog og ned på bakken, noe som åpenbart ikke er ideelt grunnet flere ting.

«Om vinteren fryser dette vannet til is på vegen og det kan danne store istapper i hekken på vogntogene.

Om sommeren kan det føre til sleipt og glatt føre, spesielt for motorsyklister.

Det griser til dekket på fergene og skaper vond lukt på hvileplasser.

Det er til fare for andre trafikanter.

Ifølge Mattilsynet kan avrenning fra fisketransporter også representere en mulig fare for spredning av fiskesykdommer. Det er rett og slett noe svineri», skriver Wigdel.

Han viser til et eksempel hvor et vogntog lastet med laks er fylt av nesten 900 kasser som hver inneholder 22 kilo laks. Hver kasse inneholder mellom tre og fem kilo våt is.

Wigdel skriver at det meste av dette smelter underveis, og så fremt det ikke sames opp havner dette på veiene. Han stipulerer dette til mellom 1.800 og 3.600 liter smeltevann per vogntog.

Ifølge avdelingsdirektøren avdekker kontrollører rennende last fra fisketransporter hver eneste uke, og disse får kjøreforbud fram til avrenningen er stanset.

«Sjåførens løsning på problemet er som oftest å senke temperaturen i kjølerommet. Når avrenningen etter hvert stanser, fortsetter turen. Da økes temperaturen, for fisken skal ikke være fryst, men fersk. Snart renner det fra lasten igjen.

Vi har opplevd å stanse samme transport med rennende last flere ganger på en og samme tur. Problemet er like stort for norske som for utenlandske transportører», skriver Wigdel i innlegget.

Det er ikke en ukjent problemstilling at det renner fiskevann ut av trailerne, og før jul kom bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene med en bransjestandard for fisketransport i samarbeid med Norges lastebileier forbund (NLF).

I denne presiseres det blant annet at temperaturen ved lasting og riktig regulering av temperaturen under transport vil få bukt med problemet, men Wigdel sier at så langt har ikke dette resultert i nevneverdig bedring langs norske veier.

Bransjen har også bedt Vegvesenet kartlegge hvilke transportører de stopper med rennende last, et arbeid de nå har startet på.

Avdelingsdirektøren mener at bransjen ikke går langt nok med disse tiltakene, og frykter at det kan resultere i et omdømmeproblem.

«Vi er glade for at bransjen selv ser problemet og ønsker forbedring. En egen bransjestandard for fisketransport er en god start.

Vi mener imidlertid at bransjestandarden som kom før jul ikke går langt nok. Den mest åpenbare og effektive løsningen på problemet er å pakke fisken i kasser det ikke renner vann ut fra. Dette har vi som fagetat spilt inn til både fiskeribransjen og transportbransjen ved flere anledninger.

Slike kasser finnes på markedet. De brukes blant annet på fly, der det ikke er ønskelig med grisete fiskevann i lasterommene

Tidligere tilbakemeldinger på dette har ifølge Widel vært at kassene rett og slett er for dyr for vogntog, men han skriver at det nå skal det være nye og billigere kasser på vei som kun skal gi en kostnadsøkning på mellom 10 til 15 øre per kilo laks.

«Det jobbes med å få ned denne kostnaden enda mer. Jeg håper fiskeribransjen tar ansvar for trafikksikkerheten og miljøet og investerer slike kasser så raskt som mulig».

Han understreker at det er gledelig at fiskerinæringen er i vekst, noe som medfører enda flere vogntog lastet med fisk på norske veier i tiden framover.

«Dette er gode nyheter for både fiskerinæringen, transportbransjen og for Norge. Men dersom problemet med avrenning fra disse transportene ikke løses, er denne prognosen også en kilde til bekymring.

En istapp på fem kilo som faller av på motorvegen vil kunne skape svært farlige situasjoner. Sleipt og glatt føre i sommerhalvåret som følge av fiskevann vil også kunne få fatale følger.

Jeg håper dette er det siste året vi må leve med dette problemet langs norske veger. Løsningen finnes allerede!»

Sjømatbedriftene selv er enige om at dette er et problem, og sa i fjor at en slik avrenning må stoppe.

‒ Vi ønsker en slutt på dette, sa organisasjonssjef Kjetil Hestad i Sjømatbedriftene den gang til eget nettsted.

‒ En slik type avrennning fra vogntog med sjømat kan skape svært farlige situasjoner både sommer og vinter, med en plutselig og uforutsigbar glatt veibane.  Det er heller ikke tvil om at dette er et problem som også skader omdømmet til norsk sjømat.

Og hvor ille det kan være viser noen bilder tatt av kontrollører, for dette er ganske så uappetittlige bilder.

Les også:

Les mer om:

Nyheter