Danskene har fått sving på elbilsalget, og Volkswagen ID.4 var den aller mest populære nybilen i mai. (Fotos: Volkswagen Danmark)

Elbilsalget: Danskene helt i ryggen på Norge

Mens mai-pilene pekte nedover for elbilsalget både i Norge og Sverige, nærmer det tredje skandinaviske landet seg en stor milepæl.


Globalt sliter elbilene, vel foruten noen land. EU-tallene for nyregistrerte biler i april er akkurat klare, og de viser at selve nybilsalget går ganske bra.

Antall nye biler i EU i april endte på nærmere 1 million, men blant disse var det ikke så veldig mange elbiler. Ifølge organisasjonen ACEA som har mange av bilmerkene som medlemmer var kun 11,9 prosent elbiler, mens bensinbilene er det klart foretrukne valget i EU med en andel på 36 prosent i april.

11,9 prosent var dog en oppgang på 14,8 prosent, så alt i alt kommer det stadig flere elbiler på veiene. Men det går altså ganske tregt. Totalt ble det registrert 108.552 nye elbiler i EU i april.

Unionen inkluderer et par skandinaviske land, og her var utvikling i mai forskjellig.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) falt nybilsalget i Sverige med 11 prosent, men det i Norge gikk ned med hele 23 prosent. Og elbilene dro ned det generelle svenske salget, for de opplevde en nedgang på voldsomme 34 prosent målt mot mai 2023.

Også Norge hadde et lite fall i elbilsalget i forrige måned, men så har vi danskene da.

Der er utviklingen motsatt, og elbilsalget økte formidabelt i mai. Faktisk opp hele 63 prosent mot mai 2023, og i rent antall elbiler nærmer de seg nå Norges månedssalg.

‒ Gjennom flere år har vi sett at incentiver og en oppmuntrende avgiftspolitikk har vært avgjørende for å plassere Norge på verdenstoppen i elektrifiseringen av bilparken, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

‒ Når det gjøres endringer i avgiftssystemet og innskrenkninger i elbilfordelene kan det fort få store utslag i motsatt retning av hva politikerne har sagt at de ønsker – nemlig at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025.

Målet om kun nye elbiler til neste år fikk seg altså et skikkelig tilbakeslag i mai, hvor nullutslippsbilene hadde en markedsandel på 77,0 prosent.

‒ Retningen i Norge er elektrisk, det er ingen i tvil om, sier direktøren.

‒ Men flere og flere innser nå at det blir vanskelig å nå det politiske målet om hundre prosent nye elbiler fra januar neste år. Men at elbilandelen i Norge vil holde seg høyt i tiden fremover, og antakeligvis være rundt 95 prosent i 2025, er temmelig sikkert.

Norge har vært det globale elbil-lokomotivet, og fortsatt er det ingen andre land som matcher den enorme markedsandelen. Men det selges relativt få nye biler her, for Norge er som kjent et tynt befolket land.

I hele 2023 ble det for eksempel registrert flere nye elbiler i Sverige enn i Norge, 112.208 mot 104.587 her hjemme. 

Men målt mot markedsandelen er Norge fortsatt sjefen. 

‒ I Sverige og Danmark henger de enn så lenge etter, men stadig flere dansker har forstått at elbilen er framtidens løsning. Svenskene er for tiden adskillig mer avventende, noe som kan forklares med at incentivene i Sverige er veldig små sammenlignet med Danmark og Norge.

Det ble registrert 14.572 nye biler i Danmark i mai, rundt 4.300 flere enn i Norge. Fem av de mest registrerte i Danmark var elbiler, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Volvo EX30, Audi Q4 e-tron og Tesla Model Y. ID.4 toppet med 702 registreringer. 

I mai endte den danske elbilandelen på 49,7 prosent, og om utviklingen fortsetter vil elbilene snart overta som den mest populære biltypen der. I Sverige endte elbilandelen på 30,8 prosent i mai. 

Ser vi kun på antall nye elbiler nærmer danskene seg nå, og i mai kom det til 7.241 nye helelektriske biler med danske skilt. Det var kun 652 færre nye elbiler enn i Norge den måneden. 

Suksessoppskriften i Danmark er den samme som Norge enn så lenge har fulgt, incentiver. Men den danske bilbransjen ser mot Norge og frykter den samme utviklingen, en utvanning av fordelene. 

‒ Den grønne omstillingen av bilparken er i full gang, sier administrerende direktør Mads Rørvig i De Danske Bilimportører. 

‒ Samtidig må det ikke bli en sovepute, for omstillingen til elbiler krever de riktige politiske forutsetninger. Blant annet er det helt avgjørende for elbilenes inntog, at avgiftene holdes i ro.

Han legger til at danskene nå har «stor appetitt» på nye biler, og tror 2024 blir et godt bilår i Danmark.

I Sverige opplever de altså en nedgang i antall elbiler og en boost for bensin- og dieselbiler. Grunnen er sammensatt, men markedssjef Andrée Peters i bilstatistik.se peker på tre overordnede forklaringer:

  • I januar senket svenskene prisene på bensin og diesel betraktelig, noe som bidro til at elbil-skeptikerne valgte å holde fast ved bensin- og dieselbiler. 
  • I tillegg er det en generell skepsis rundt elbilmarkedet på grunn av fallende priser, og mange avventer for å se om prisene faller ytterligere.
  • Videre er det en generell lavkonjunktur i svensk økonomi.
Resultatet synes klart. I Sverige er miljøbonusen som man fikk om man valgte elbiler borte, og dermed sliter de helelektriske bilene målt mot nybilsalget i Norge og Danmark. 

Av de 10 mest registrerte nybilene i de tre skandinaviske landene i mai, var det åtte rene elbilmodeller i både Norge og Danmark, mens i Sverige fant kun tre rene elbilmodeller veien inn på topplisten. 

Der foretrakk de aller mest en Volvo XC60 i mai, og den var soleklart mest populær med 1.669 registreringer, ifølge OFV.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Nybilsalget OFV