Mars ble en sørgelig måned, og hele 14 personer mistet livet i trafikken. (Foto: Statens vegvesen)

Dødstallene på veiene skjøt i været

Hele 14 personer omkom i trafikken i forrige måned, noe som er 11 flere enn samme måned i fjor og den verste mars-måneden på 14 år.


Det var ni menn, fire kvinner og en ung gutt som mistet livet på de norske veiene i mars, viser tall fra Statens vegvesen.

– Mars ble en svært trist måned i trafikken. 14 drepte er en betydelig økning sammenlignet med 2023 og tidligere år. Økningen bekymrer oss, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Av de 14 omkom halvparten i møteulykker, fire i utforkjøringsulykker, og én i ulykke med el-sparkesykkel. I en av møteulykkene omkom tre personer, og det var totalt 12 dødsulykker som skjedde i Agder, Rogaland, Telemark, Østfold, Oslo, Innlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms.

– Vi går nå inn i en årstid der flere er ute på veien. Både sykkel og motorsykkel blir igjen en del av trafikkbildet. Nå er det ekstra viktig at alle er oppmerksomme, fordi det vil være flere trafikantgrupper som ikke alltid er så lett å se, oppfordrer Ranes.

Totalt har 22 mennesker mistet livet på norske veier så langt i år, noe som er ni flere enn i fjor. Det er også det høyeste tallet siden 2020, hvor det etter årets tre første måneder hadde omkommet 24 personer.

– Dessverre har vi fått en veldig dårlig start på året når det gjelder trafikksikkerhet, sier Bård Morten Johansen, fagsjef trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.

‒ Antall drepte i mars har vært en sterk medvirkende faktor. Med relativt få omkomne i januar og februar er det urovekkende at vi får en måned med så mange omkomne. Vi kjenner ikke til årsakene ennå, men vi registrerer at halvparten omkom i møteulykker.

Ranes hos Vegvesenet kommer med en oppfordring til trafikantene.

– Vi vet hva som virker. Hold fartsgrensen og tilpass farten til forholdene, kjør rusfritt, bruk bilbelte og hold oppmerksomheten på veien. Å kjøre er det eneste du skal gjøre.

Trygg Trafikk sier at rundt halvparten av de omkomne i år har vært mellom 45 og 65 år.  

– Det er størst økning blant de godt voksne. Men vi mistet også et skolebarn og to tenåringer denne måneden påpeker Johansen.

‒ Arbeidet med å sørge for best mulig trafikksikkerhet for de yngste er noe av det viktigste vi gjør. Dette er den verst tenkelige påminnelsen om akkurat det. Fortsatt er 2019 det eneste året barn ikke mistet livet i trafikken.

Vi skriver altså april, og det er duket for et comeback for de på to hjul i trafikken.

– Bilister må forvente å se langt flere tohjulinger i trafikken fremover, sier Johansen.

‒ Da er det viktig å følge med i blindsoner og bruke speilene ofte. Når vi ikke forventer å se tohjulinger, er det også vanskeligere å oppdage dem. Og sist, men ikke minst: Ikke driv med andre ting mens du kjører.

Vegvesenet påpeker at dødstallene på veiene har gått ned det siste tiåret, så selv om dødstallene i mars var urovekkende høye går det riktig vei. I fjor omkom 113 personer i trafikken, mot 147 personer i 2014.

Men:

– Enhver trafikkulykke med drepte og hardt skadde er en tragedie, og enhver ulykke er én for mye. Vi må alle fortsatt jobbe for å få ned ulykkestallene, sier Guro Ranes.

Les også:

Debatt