Dobbelt så mange omkomne det første halvåret

63 personer har omkommet på norske veier det første halvåret, mot 31 omkomne i samme periode i fjor.


Norge har en ambisiøs nullvisjon når det kommer til trafikkdrepte, og de siste årene har utviklingen vært positiv. Tilbake i 2016 mistet 135 personer livet i trafikken, og dette falt til 106 personer allerede året etter.

I 2020 ble grensen på 100 omkomne brutt med 93 omkomne, og dette ble fulgt opp med ny rekord i fjor med kun 87 omkomne. Men nå har den gode trenden bråstoppet, og vi er nå tilbake på 2016-nivået.

Faktisk er 63 omkomne det første halvåret verre enn 2016, hvor det samme tallet var 62 omkomne. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor, og vi må helt tilbake til 2014 for å finne verre dødstall i norsk trafikk.

‒ Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

‒ Det spesielle i år er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt.

Juni var ingen god måned med 16 mennesker som mistet livet i trafikken, noe som er mer ni mer enn samme måned i fjor.

‒ Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Derfor må vi være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Ingen av oss bør tro vi kan multitaske mens vi kjører, sier vegdirektøren.

Så langt har 50 menn og 13 kvinner omkommet, og møteulykker og utforkjøringer dominerer og utgjør nærmere 70 prosent av alle dødsulykkene. 34 omkom i bil, 14 på MC og tre var forgjengere.

Analyser fra dødsulykkene mellom 2017 og 2020 viser at nordmenn i stor grad faktisk holder fartsgrensene, men at førerne ofte er trette og uoppmerksomme.

‒ Vi ser ingen økning i gjennomsnittsfarten, forklarer vegdirektøren.

‒ De fleste holder fartsgrensen. Men vi er uoppmerksomme – og det kombinert med fart gjør at ulykkene ofte blir mer alvorlige. Dersom vi er mer oppmerksomme, er sjansen større for at vi klarer å reagere og stoppe i tide dersom noe skulle skje. Vi har ingen å miste, legger hun til.

Trygg Trafikk er redd for at den farlige trenden fortsetter.

‒ Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker her i landet, og det gir en ekstra grunn til bekymring når inngangen til sommeren har vært så tragisk som den har vært nå, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

‒ Bare i mai mistet 21 personer livet, og vi må tilbake til 2008 for å finne en dødeligere mai-måned.

Ettersom årets dødsulykker fortsatt ikke er analysert, er det uklart hva den store økningen i år skyldes.

‒ Nå må hver enkelt trafikant ta sine forholdsregler. Det er godt dokumentert at høy fart, rus og uoppmerksomhet er de vanligste medvirkende årsakene til dødsulykker i trafikken, sier Bryner.

I fjor var Norge for sjuende år på rad det landet med færreste omkomne på veiene i forhold til innbyggere i Europa, og hadde 17 omkomne per en million. EU-snittet var 45 omkomne.

‒ Norske trafikanter er generelt gode sjåfører som i all hovedsak følger trafikkreglene, påpeker vegdirektøren.

‒ Men årets tall viser at vi må fortsette dette viktige arbeidet. Resultatene kommer ikke av seg selv, og alle må bidra. Nullvisjonen er et viktig mål. Én drept eller hardt skadd i trafikken er én for mange, sier Ingrid Dahl Hovland.

Trygg Trafikk sier at det er viktig at vi ikke for en varig tilbakegang i arbeidet som er gjort rundt trafikksikkerhet.

‒ Trafikkulykker er et alvorlig samfunnsproblem som får enorme konsekvenser for alle som forulykker og deres nærmeste, sier Cecilie Bryner.

‒ Vi kan ikke akseptere dødsfall i trafikken, og da er vi som samfunn helt avhengig av at hver og en av oss tar dette på alvor. Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger; kjør forsiktig, senk farten, vær oppmerksom – og sett mobiltelefonen i bilmodus.

Ulykkestall for første halvår. Tallene for 2022 er foreløpige tall fra Statens vegvesen:

Fylke201420152016201720182019202020212022
Viken261013771312713
Oslo232121202
Innlandet358547546
Vestfold og Telemark9673361046
Agder381254224
Rogaland625540229
Vestland938864234
Møre og Romsdal321355112
Trøndelag829500325
Nordland412356408
Troms og Finnmark256322364
SUM754762454348463163

Les også:

Les mer om:

Nyheter