Derfor stenger tunnelene så ofte

Det er faktisk 10 grunner til at tunnelene er stengt så ofte som de er.


Spesielt de som ferdes når det er få kjøretøy på veiene opplever ofte stengte tunneler, for det er nemlig slik at riksvei-tunneler over 500 meter er omtrent stengt en gang i måneden.

Grunnen skjønner nok de fleste, nemlig vedlikehold. For det mye teknisk utstyr i de lange tunnelene.

– Utstyret skal fungere i en normalsituasjon så vel som i en nødsituasjon, sier nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, Corinne Chiodini.

‒ Så vi må være sikre på at det alltid er i orden, derfor kontrollerer og vedlikeholder vi det ofte.

Et annet hovedelement er selve trafikksikkerheten, hvor god sikt og godt synlig skilt er viktige punkter. Så tunnelvask er også en viktig rutine i vedlikeholdsarbeidet.

Fjell- og fjordlandet Norge har selvsagt mange viktige og ganske lange tunneler, så Chiodini og Vegvesenet legger detaljerte planer for vedlikeholdet. Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører kontroll- og vedlikeholdsarbeidet sammen med Statens vegvesen.

– Det er mange oppgaver som inngår i det vi kaller planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold, forklarer Chiodini.

– Vi gjør imidlertid ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger.

De prøver også å unngå tidspunkter hvor det er mange kjøretøy på veiene, og derfor er tunnelene ofte stengt om natten.

Så hva gjøres under slik vedlikehold?

Jo, det er 10 hovedpunkter som må gjennomgås. Mer bestemt disse:

 • Testing av trafikkstyringsutstyr
 • Vasking av overvåkingskameraer
 • Kontroll av nødstasjoner
 • Kontroll av vifter
 • Kontroll av nødstrøm
 • Kalibrering av gassmålere
 • Kontroll av vanntilførsel
 • Tunnelvask
 • Fjerning av slam
 • Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

De tunnelene som er under 500 meter er ikke like ofte stengt, og grunnen er at slike ikke har like mye utstyr. Så disse trenger ikke å overvåkes på samme måte, men har selvsagt også behov for normalt vedlikehold.

– Vi kontrollerer blant annet lys og vasker tunnelene etter behov. I tillegg har vi jevnlige inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til nedfall i veibanen, sier Chiodini.

I de fleste tilfellene er altså tunnelen stengt grunnet periodisk vedlikehold og sikkerhetssjekker, men det skjer selvsagt at tunneler også stenges av andre grunner.

 • Uforutsette hendelser og ulykker som motorstopp, last som har falt av en henger, punktering, brann i kjøretøy, kollisjon.
 • Utbedring etter skader, feil eller mangler.
 • Beredskapsøvelser hvor Statens vegvesen og nødetatene øver sammen for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.
 • Store utbedringer og oppgraderinger.

Norge har godt over 1.000 tunneler, og vi er også verdensmestere.

Lærdalstunnelen er verdens lengste veitunnel med sine 24,5 kilometer, mens en veitunnel i japanske Yamate som sto ferdig i 2015 er den nest lengste og måler 18,2 kilometer.

Men Lærdalstunnelen er ikke verdens lengste trafikktunnel, for den ligger i de sveitsiske alpene og sto ferdig i 2016. Dette er en jernbanetunnel som er på solide 57 kilometer, og denne får om noen år selskap av en 55 kilometer lang jernbanetunnel under det kjente Brennerpasset mellom Østerrike og Italia.

Men også disse må strekke våpen når det kommer til undergrunnsbaner, hvor det lengste nettverket per i dag er metroen i kinesiske Guangzhou som frakter formidable 8 millioner mennesker hver eneste dag. Dette systemet er på 60,4 kilometer, men blir forbigått når Paris er ferdige med sine planer om et nettverk på 75 kilometer.

Heller ikke Lærdalstunnelen får beholde sin tittel i så veldig mange år om alt går etter planen, men trøsten er at rekorden blir i Norge. Det er nemlig planlagt en nærmere 27 kilometer lang tunnel under Boknafjorden mellom Stavanger og Haugesund og som skal sørge for et ferjefritt E39, et prosjekt som riktignok er forsinket på grunn av prislappen som har for lengst har rundet 20 milliarder kroner.

Men alt dette blekner mot verdens lengste bru, en jernbanebru på ufattelige 164 kilometer mellom Shanghai og Nanjing i Kina. Verdens lengste veibru ligger i Thailand og måler 55 kilometer.

Norge er også en sjøfartsnasjon, og understreker dette ved å bygge verdens første skipstunnel. Denne skal ligge i værutsatte Stad, og blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høy og på 36 meter bred, og skal etter planen stå ferdig i 2026.

Les også:

Les mer om:

Nyheter