De med millionlønn kjører fortest

De som tjener over én million kjører 14 prosent mer over fartsgrensen enn gruppen med inntekt under 300 000 kroner.


Det er dyrt å være fattig, er det noe som heter. Dette har vi blant annet sett i utbredelsen av elbiler, hvor de med god råd kjøpte seg moderne og dyre elbiler som blant annet slapp unna når det kom til bompassering og parkering. Og selvsagt drivstoffutgifter.

Dermed måtte de som ikke hadde råd til å kjøpe seg en moderne elbil som en erstatning til eksosbilen på en måte betale for dette gildet, så ja, de fattige betalte for de rike.

At det er forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker kommer også til syne på et annet område i trafikken, nemlig fartsbøter.

Norge har noen voldsomme fartsbøter, og blir du for eksempel målt til 86 km/t i 80-sonen må du pent punge ut med 2.250 kroner. Ja, ganske så vilt for kun 6 km/t over grensen.

En slik fartsovertredelse er ikke all verden, men de som råkjører risikerer langt verre bøter enn dette.

Blir du målt i 101 km/t i 70-sonen svir det med 10.850 kroner, og er gassfoten så tung at du blir tatt i 126 km/t i 90-sonen når du toppboten uten at førerkortet ryker ‒ 11.300 kroner.

Det er svært mye for de som tjener under 300.000 kroner i året, men utgjør langt fra det samme for de som bikker én million kroner i årslønn. Og det viser også tallene.

Fremtind med sin smarte forsikring som innhenter tall fra rundt 10.000 bilister viser nemlig at de med millioninntekt også er det som er hardest på gassfoten, og de med minst inntekt er de som bryter fartsgrensene aller minst.

– Sjåførene med lavest alminnelig inntekt overholder fartsgrensene mest, og de med høyere inntekt mest kjører mest for fort. Sånn har det nok alltid vært, sier leder for innovasjon Svein Skovly i Fremtind.

Nå skal det sies at det ikke er voldsomme forskjeller på hvor mange som kjører for fort. For som vi kan se av grafen under er det drøyt 20 prosent som av de som tjener under 300.000 kroner som bryter fartsgrensen, og drøyt 23 prosent av de med millioninntekt gjør det samme.

Totalt kjører de med millionlønn 14 prosent mer over enn de med under 300.000 i årsinntekt.

– Vi oppfordrer alle bilister, uansett størrelse på lønnslippen, til å ta det pent i trafikken. Høy fart og forbikjøringer kan skape farlige situasjoner og i verste fall alvorlige trafikkulykker, understreker Skovly.

Som vi kan se av grafen stiger den jevnt til den når 750.000 kroner, for ved dette innslaget respekterer plutselig bilistene fartsgrensene i større i grad.

– Reduksjonen i fartsovertredelser for gruppen er vanskelig å forklare, men vi har en hypotese om at det handler om ulike livsfaser, som at man er midt i en småbarnsperiode. Vi vet også at single kjører mer for fort enn andre familiegrupperinger, sier Skovly.

Grafen over er kanskje ikke så veldig ille, men den blir straks verre om man kun tar 110 km/t som utgangspunkt. De med bedre råd kjøpte altså mange dyre elbiler da disse kom, og dyre biler har et fellestrekk i at de ofte er sterke og behagelig å kjøre også når hastigheten blir høy.

Så når det kommer til hvor ofte bilistene bryter 110-grensen ligger andelen av alle inntektsgrupper under 3 prosent, foruten de med over én million i inntekt. Da spretter andelen opp til over 5 prosent.

Fremtind konkluderer med at de med høyest inntekt kjører nesten dobbelt så mye i høy fart som noen av de andre inntektsgruppene.

Og for de som lurer. Blir du målt til 150 km/t i 110-sonen får du 11.300 kroner i bot, og viser målingen 151 km/t ryker også førerkortet.

Så det beste er kanskje å holde seg sånn cirka til fartsgrensen?

Les også:

Les mer om:

Nyheter