Datakraften i bilene har blitt 3.000 ganger sterkere

Opprinnelig styrte datamaskinen i bilen navigasjonen. Snart styrer den hele bilen. Og det er særdeles god butikk for et selskap som Bosch.


På bare få år har bilindustriens endret seg radikalt. Tidligere handlet det meste om mekanisk utvikling, mens det nå handler om supercomputere og kunstig intelligens.

Grunnen er todelt: Bilene blir sikrer om føreren også får hjelp av datahjerner og smarte førerassistenter, og vi nærmer oss en av de to store ting vi mennesker har drømt om lenge ‒ selvkjørende biler. Ja, den andre er selvsagt flyvebiler som er litt lenger unna.

For å komme i mål med selvkjørende biler som er sikre nok trengs det enorme mengder datakraft, noe selvsagt den teknologiske utviklingen åpner for.

I dag er den nærmest ubegripelig å forstå hvor mange operasjoner datamaskinene i bilen gjennomfører, for det er milliarder ‒ hvert sekund! Kompliserte kjørecomputere vil i framtiden være standard for i alle typer kjøretøy, og de vil overta stadig flere funksjoner.

Bare i løpet av de siste 20 årene har datakraftmengden i en bil økt med en forbløffende faktor på 3.000, noe som er mye mer enn hva Moores lov forutsier. Denne sier at datakraften dobles annet hvert år, men bilene har altså langt mer hastverk.

Resultatet av denne revolusjonen er at datakraften i biler ikke lenger kun kan kalkulere ut en rute for navigasjonen, men allerede i dag kan biler i teorien kjøre av seg selv. Det vil si at de kan gasse, bremse, styre, blinke, skifte lys, navigere, skifte fil, parkere, se dødvinkel og kommunisere med eksterne kilder, og det i løpet av millisekunder.

Problemet med alt dette er at ting fort kan bli for kompleks for nettverket, for mange av systemene i dag er kun rettet mot spesifikke styringsenheter. I dag kan det være så mange som 100 styringsenheter i en komplisert bil, men med utviklingen av datakraft er målet nå å redusere disse til kun et fåtall sentrale enheter som styrer alt. Altså bygge superhjerner.

Og det er vanvittige summer knyttet til utviklingen av sentrale hjerner og kunstig intelligens, og en av de som har fått et markant tak i dette markedet er Bosch som utvikler produksjonsklare datamaskiner for alle aspekter av moderne kjøretøy.

Bare siden i fjor sommer har det tyske selskapet hanket inn kontrakter på en verdi av 2,5 milliarder euro, og markedet for disse systemene er nå verdt rundt 20 milliarder euro. Et marked som ifølge Bosch vil vokse med 15 prosent årlig fram til 2030.

Dette resulterer selvsagt i en voldsom utvikling av assistenter som kan hjelpe bilistene med kjøring, og ikke minst mot den store drømmen om selvkjørende biler.

Og slike biler er faktisk her allerede.

Sjekk denne saken om et selvkjørende prosjekt i regi av Ruter, og nederst i den finner du en video av den første flåten av selvkjørende taxier i en kinesisk storby. Det er framtiden, takket være de enorme framskrittene i datakraften.

Les også:

Les mer om:

Nyheter