Bompenge-trykket har nå blitt så høyt at det truer folks private økonomi. (Foto: NAF)

Bompengene truer nå den private økonomien

Politikerne har kjørt på med så mye bompenger i de store byene at utgiftene nå har blitt så store at de er en utfordring for folket som bor i disse.


Gi politikere lillefingeren, og de tar hele hånden. Det uttrykket passer greit når det kommer til bompenger, for politikere har for lengst oppdaget muligheten for enkel finansiering gjennom å melke bilistene.

For nå skal bompenger finansiere en rekke prosjekter i de store byene, prosjekter som strengt tatt alle i byene burde har vært med på å finansiere, og bare i 2023 er det ventet at bilistene betaler inn ganske ekstreme 16 milliarder kroner i bompenger.

‒ Politikerne har latt bompengene løpe ut av kontroll, slår pressesjef Ingunn Handagard i NAF fast.

Den siste større byen som har innført bompenger er Tromsø som fikk dette ved årsskiftet, noe som betyr at de fem største byene i Norge har en slik ekstrautgift for de kjørende. Og det er dårlig nytt for de som bor i disse byene.

I årets Trafikantbarometer, en ny undersøkelse som Norstat har gjort for NAF, svarer nemlig halvparten av innbyggerne i disse byområdene at bompengekostnadene har blitt for høye for deres egen økonomi.

‒ Politikerne har latt bompengene løpe løpsk, og det er på overtid å ta tilbake kontrollen. Stadig flere kjenner presset fra økte bompenger. De kommer på toppen av økte renter og langt dyrere mat, påpeker Handagard.

Andelen som svarer at bompengene nå truer privatøkonomien har skutt i været de to siste årene, faktisk med hele 11 prosentpoeng, fra 38 prosent i 2021 til 49 prosent i 2023.

‒ Disse tallene er et rødt flagg til norske politikere, sier Handagard.

‒ Foran høstens valg forventer vi klare svar fra politikerne om de har tenkt å ta tak i problemet.

Årets 16 milliarder er 3 milliarder mer enn i 2022, og kommer som Handagard påpeker på toppen av en inflasjon som gjør alt dyrere, slik som matvarer, strøm, drivstoff og lån.

Det er ifølge NAF bompenger i 11 byer, og dette kommer på toppen av rundt 50 eksisterende bomstasjoner langs riks- og fylkesveiene.

‒ Utfordringen for mange er at de økte bompengene kommer uten at det finnes gode nok alternativer til bilen. Dermed opplever folk at bompengene er en ekstraskatt på en nødvendig reise, sier Handagard.

Det er to byer som peker seg spesielt ut i undersøkelsen. I Stavanger svarer 54 prosent at bompengene er for høye for deres økonomi, og i Bergen er andelen på 52 prosent.

Tromsø er ikke mye bedre, og der svarer akkurat halvparten at bompengene nå er en utfordring, mens andelen som svarer dette i Oslo er 46 prosent.

Bompenge-trykket har nå blitt så høyt at det truer folks private økonomi. (Foto: NAF)

Selv om lokalpolitikere nå har kastet seg på bompenge-bølgen, mener Handagard at det er regjeringen som har ansvaret for helheten. Hun mener at tiden nå er moden for å finne alternativer til bompenger.

‒ Regjeringen har sagt de skal utrede alternativer til bompenger. Det løftet har de fortsatt ikke fulgt opp, sier hun.

‒ Samferdsel burde vært finansiert over statsbudsjettet slik man gjør med skoler, sykehus og jernbane, ikke gjennom avgifter.

Hvor enig eller uenig er du i påstanden «Bompengekostnadene er for høye for min økonomi?», i fem storbyområder, 2023 og 2021.

Tabellen viser de som svarer «enig» eller «svært enig» på påstanden.

2023-tallene er hentet inn av Norstat. 2021-tallene ble hentet inn av Kantar. Antall respondenter i 2023 er 2692. Antall respondenter i 2021 er 2102, inkludert Tromsø.

Tromsø er holdt utenom i beregningen av det samlede tallet for 2021, siden de ikke hadde bompenger i 2021. Uten Tromsø er antall respondenter 1790 i 2021.

Les også:

Les mer om:

Nyheter