Ber regjeringen rengjøre bilpleiebransjen

Useriøse bilaktører kan dra inn så mye som 1,8 milliard svarte kroner i året, og nå vil bransjen selv ha en godkjenningsordning for manuell bilvask som er et stort problemområde. Arbeidsministeren er ikke avvisende.


Det er ikke akkurat noe nytt at bilbransjen sliter med useriøse aktører, og en ny rapport viser at problemstillingen fortsatt er høyst reell.

På oppdrag fra Arbeidstilsynet og bilbransjeprogrammet som inkluderer Fellesforbundet, Norges bilbransjeforbund, Virke, Spekter og Statens vegvesen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) laget en ny rapport kalt «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen».

Rapporten avdekker en rekke problemer knyttet til useriøse aktører i bilbransjen, hvor de største utfordringene er knyttet til virksomheter innen bilpleie, verksteder og bruktbilforhandlere.

Dette inkluderer utnytting av sårbar arbeidskraft, svart omsetning og brudd på flere regelverk, deriblant arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, forskrift om kjøretøyverksteder, skattelovgivningen, trygdelovgivningen og utlendingsloven.

SØA skriver at manglende kompetanse og drift av bilverksteder uten godkjenning oppfattes som de vanligste formene for useriøsitet og kriminalitet innad i bransjen. Over halvparten av den seriøse delen av bransjen sier at de har opplevd å konkurrere med useriøse eller kriminelle.

– Bilbransjen forholder seg til lang rekke regler som sikrer at de ansatte har det bra og at bilene er trygge når de kommer ut på veiene, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund.

‒ At useriøse og kriminelle aktører overser disse kravene for å spare penger, fører til at seriøse blir utkonkurrert og vi får utrygge biler. Det må vi gjøre alt for å få en slutt på.

Bakgrunnen for at det er et marked for useriøse aktører er prisen. Rapporten avdekker at 26 prosent oppgir pris som det viktigste kriteriet når de skal kjøpe bilrelaterte tjenester, akkurat like mange som vektlegger kvalitet.

‒ De useriøse aktørene operere ofte med svært lave priser. Kjøper du billige bilpleietjenester kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere. Når seriøse virksomheter blir utkonkurrert, kan dessuten mange ansatte miste en trygg og sikker jobb å gå til, påpeker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Og det er voldsomme summer som flyter rundt i det svarte markedet, selv i lille Norge.

SØA har beregnet seg fram til at det er minst 450 millioner kroner i svarte verksted- og bilpleietjenester, basert på hva bileierne selv har innrømmet (3 prosent). Men når SØA tar utgangspunkt i hva som er kjent, at 8 prosent kjøper slike tjenester, fyker summen opp til 1,8 milliard kroner.

Over halvparten av de som vedgår å ha handlet svarte bilrelaterte tjenester, oppgir pris som det viktigste kriteriet.

Det største problemområdet er manuell bilvask, og nå vil bilbransjeprogrammet at regjeringen rengjør denne bransjen.

De har bedt Arbeids– og sosialdepartementet om å etablere en godkjenningsordning for manuell bilvask gjennom å utvide den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsbedrifter.

– For å komme med treffende tiltak er det viktig at disse utformes basert på solid kunnskap om forholdene i den aktuelle bransjen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

‒ Denne rapporten kartlegger forholdene i bilbransjen, og gir oss et godt faktagrunnlag når vi skal se på en eventuell godkjenningsordning, sier Høyre-politikeren, og viser til de pågående arbeidet med å revidere a-krimstrategien.  

Dersom ordningen blir vedtatt, blir det ulovlig for virksomheter å selge manuell bilvask uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

– I denne delen av bransjen styres mange ansatte av en fryktkultur, sier Stig Lundsbakken, faglig sekretær i Fellesforbundet.

‒ Dermed er det svært utfordrende å få bistått dem med ordinært organisasjonsarbeid. En slik ordning vil skrelle vekk de mest useriøse og kriminelle aktørene.

Så hvor stort er egentlig problemet med disse useriøse aktører?

Jo, tidligere i år kom a-krimsenteret i Oslo med en rapport som belyser dette. De sjekket 37 virksomheter, og Arbeidstilsynet fant brudd på arbeidsmiljøloven hos 37. Jepp, hos samtlige.

Rapporten avdekte alt fra utnyttelse av sårbare mennesker, til forurensing, skatt- og avgiftsunndragelse og NAV-bedrageri.

Men det er ikke bare bilpleieområdet som har useriøse aktører, for enda mer alvorlig er de useriøse verkstedene. Her risikerer bileierne å kjøre hjem i trafikkfarlige biler, og er det en ting vi iallfall må ta vare på så er det helsen vår ‒ og ikke minst til de nærmeste.

Alle verkstedene må godkjennes av Statens vegvesen, så nesten gang bilen må på verksted kan du sjekke hvilke som er godkjente på vegvesen.no slik at du er sikker på at bilen blir fikset av profesjonelle og seriøse aktører.

Les også:

Les mer om:

Nyheter