Både lappen og livet i faresonen med dårlig sikt

Halvparten av unge førere innrømmer at de kjører med dårlig sikt, noe som er en usedvanlig dum ting å gjøre. Det kan det koste deg lappen, og i ytterste konsekvens livet.


Svært mange kjører bil uten tilstrekkelig sikt, viser en ny undersøkelse gjort av Norstat for Frende Forsikring. I aldersgruppen 18-29 år innrømmer halvparten at de kjører med dårlig sikt, en prosent som heldigvis går litt ned jo eldre de bak rattet er.

Men heller ikke totalen er veldig oppmuntrende, for undersøkelsen viser at 1 av 3 kjører før rutene er fri for is og dugg. UP mener at det nå må en holdningsendring til.

‒ Det bekymrer meg at så mange velger å kjøre med for dårlig utsyn da dette kan skape farlige situasjoner og ulykker, sier sjef for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

De aller fleste skjønner at det ikke er optimalt å kjøre en bil med dårlig sikt, men alle tenker nok ikke på konsekvensene.

I fjor skrev politiet ut 435 forenklede forelegg for manglende utsyn, og enda verre ‒ Frende sier at manglende sikt var en medvirkende årsak i åtte dødsulykker i 2019.

‒ Dette er toppen av latskap og viser en skremmende mangel på respekt for andres sikkerhet, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Straffen varierer selvsagt ut fra hvor dårlig sikten er, og strekker seg fra forenklet forelegg til fengsel og beslag av førerkortet.

Hovedregelen er at vindusviskerfeltet og de fremste sidevinduene skal være fri for snø, is og dugg.

‒ Er det skrapt mindre enn dette venter det minimum et forenklet forelegg på 2.600 kroner. Hvis mindre enn halve frontruten er skrapt reageres det med anmeldelse, og hvis det er skrapt mindre enn et A4-ark blir det anmeldelse og førerkortbeslag, sier UP-sjef Hasseldal.

Men det kan bli enda verre.

Om manglende sikt er en medvirkende årsak til en ulykke, vil politiet også vurdere å reise tiltale mot føreren. Da kan, i tillegg til bot og tap av førerrett, også fengsel være aktuell reaksjon.

‒ Da er bøter som svir, fengsel og inndratt førerkort det siste du bør tenke på. Vær så snill å ikke ta slike sjanser. Det tar et par minutter å skrape bilen så du ikke er en trafikkfare. Det har du tid til ‒ hver gang, sier Ytre-Hauge.

På toppen av alt kan også forsikringsselskapene straffe de som har vært late når det kommer til sikten etter en eventuell ulykke.

‒ Hvis du ikke skraper rutene skikkelig anses det ofte som grovt uaktsomt. Da vil et forsikringsselskap normalt redusere erstatningen og i verste fall kan den falle helt bort. Da blir latskapen dyr, sier fagsjefen.

Vi er nå inne i en tid hvor rim og dugg på bilrutene kan være et problem, og Frende forklarer dette med at vanndampen i luften fryser til iskrystaller. Er det også fuktig inne i bilen vil det legge seg dugg på innsiden, noe som igjen fører til is på innsiden av ruten.

‒ Dårlig tid, forsovelse, trøtte unger, regn og kulde er altså ingen unnskyldning. Snø, is, dugg eller annet som hindrer eller reduserer sikten for deg og trafikksikkerheten for alle må bort før du kjører, understreker Roger Ytre-Hauge.

For som du nå vet, kan det koste deg dyrt.

Så mange har kjørt uten tilstrekkelig sikt, ifølge undersøkelsen til Frende Forsikring:

 • 18-29 år: 49 prosent
 • 30-39 år: 41 prosent
 • 40-49 år: 32 prosent
 • 50-59 år: 30 prosent
 • 60+: 22 prosent

Slik er fordelingen for landsdelene:

 • Innlandet og Viken: 35 prosent
 • Trøndelag og Møre og Romsdal: 34 prosent
 • Rogaland og Vestland: 33 prosent
 • Agder, Telemark og Vestfold: 33 prosent
 • Nordland, Troms og Finnmark: 25 prosent
 • Oslo: 23 prosent

Frendes tips for å finne roen bak rattet en stressende morgen:

 • Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noen eller noe rundt bilen?
 • Ikke stress
 • Pust og se deg godt om før du rygger ut
 • Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt ikke alt som er lavt nede
 • Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene
 • Rygg inn på parkeringsplassen på butikken, så har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen
 • Og ikke minst: sørg for tilstrekkelig utsyn til alle sider

Les også:

Les mer om:

Nyheter Forbruker