Andelen nye el-bybusser holder tritt nye elbiler

Prosentmessig er det faktisk registrert flere nye elbusser i bussmarked så langt i år enn andel nye elbiler i personbilmarkedet.


Ifølge tallene til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) ble det nyregistrert 68.505 nye personbiler i første halvår, 15.425 færre og en nedgang på -18,4 prosent målt mot samme periode i fjor.

OFV melder at 54.177 av disse er nullutslipp, +12,7 prosent fra samme halvår i 2021 og som utgjør en markedsandel på 79,1 prosent ‒ mot 57,3 prosent for årets seks første måneder i fjor.

Også tallene fra Statens vegvesen ligger i samme området, og de melder at 77,8 prosent av alle personbilene som ble registrert fra 1. januar til 1. juli i år er nullutslippskjøretøy. De melder om 54.279 førstegangsregistrerte nullutslippskjøretøy.

Vegvesenet har også sett på andre typer kjøretøy som lette varebiler, busser og lastebiler, og kan melde om ganske stor elektrisk framgang for disse også.

Når det gjelder lette varebiler kan Vegvesenet fortelle at 28,2 prosent av de som er førstegangsregistrert i første halvår er elektrisk. En økning på 12,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men i dette segmentet er det fortsatt dieselbiler som dominerer med hele 71,8 prosent.

Interessant nok følger bybussene trenden til personbilene, og her har det vært et markant skifte over til nullutslipp.

Vegvesenet sier at i fjor var andelen førstegangsregistrerte elektrisk drevne bybusser på 30,7 prosent, mens den i år er på hele 80,4 prosent. Det er registrert dobbelt så mange elektriske bybusser hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Tungtransporten henger dog etter.

Tallene fra Vegvesenet viser dog at også denne sektoren er på vei over til nullutslippsløsninger, noe som ifølge Vegvesenet inkluderer elektrisk, hydrogen og brenselcelle. Tilbake i 2016 ble det kun nyregistrert en eneste lastebil som gikk på elektrisitet, men det var 30 slike kjøretøy i perioden 1. januar til 1. juli i fjor.

I år er tallet steget til 96 lastebiler, så selv om det fortsatt er lave tall er trenden at det blir registrert stadig flere tunge nullutslipps-kjøretøy.

Videre sier Vegvesenet at 17,7 prosent av den totale personbilparken i Norge kjører på elektrisitet eller hydrogen, og av en bilpark på 2.922.204 personbiler er det 516.279 som er utslippsfrie. Så ja, det er en stund til den norske bilparken har en hovedvekt av elbiler.

Ifølge OFV utgjør nye bensinbiler 3,5 prosent av alle nybilene så langt i år, 3,4 prosent er dieselbiler og 14,0 prosent er hybrider. Alle disse har en markant nedgang fra samme periode i fjor, så at det meste handler om elbiler i dag er ganske så tydelig.

Den mest registrerte nybilen så langt er Tesla Model Y med 6.130 biler, mens Tesla leder an nybilsalget blant merkene med 8.062 registrerte biler fra januar og fram til utgangen av juni, ifølge OFV.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter