Aldri har færre dødd i trafikken i februar enn i 2024. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

Aldri vært færre dødsulykker i februar enn nå

Kun en mistet livet på norske veier i februar, det laveste tallet for denne måneden noensinne.


I februar 2023 omkom 5 mennesker i trafikken, like mange som etter årets to første måneder. For i januar mistet fire livet, mens én dessverre måtte bøte med livet i februar.

Om vi spoler 10 år tilbake var det 14 drepte på veiene i februar, opplyser Statens vegvesen.

‒ Det er en oppløftende start på året for oss som jobber med trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Én drept i februar, er fortsatt én for mye. Og fem drept i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdrepte når vi skriver 1. mars.

Ranes vil ikke konkludere rundt grunnen til nedgangen, men sier at mye og krevende vintervær kan være noe av forklaringen.

‒ Trafikantene har vært gode til å tilpasse farten etter forholdene denne vinteren, og har tatt det med ro eller holdt seg hjemme når været har vært som verst. Min bønn til trafikantene er derfor å fortsette sånn, sier hun.  

‒ Tilpass farten til forholdene, kjør rusfritt, bruk bilbelte og hold oppmerksomheten på veien; å kjøre er det eneste du skal gjøre.

(Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Totalt har tre kvinner og to menn mistet livet på veiene i 2024, opplyser Trygg Trafikk. Det er en halvering sammenlignet med de to første månedene i fjor.

– Det er godt å se en nedgang i antall omkomne etter to år med betydelig økning, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk.

‒ Det er likevel trist at det også i denne måneden har gått med liv i trafikken. Enda en familie har mistet en de er glad i.

Også fagsjefen i Trygg Trafikk understreker at det er krevende førerhold.

‒ Vi er blitt utfordret med store snøfall og glatte veibaner mange steder. Det krever en god del ekstra fra alle trafikanter og ikke minst de som jobber med drift og vedlikehold på veinettet, sier Johansen.

‒ Under slike forhold er det viktig å vurdere om man er godt nok rustet for å ta kjøreturen. Noen ganger bør vi utsette eller droppe kjøreturen hvis det er mulig.

Han sier at under forholdene som har vært er det mindre marginer å gå på når man kjører.

‒ Det betyr smalere kjørebane på grunn av snøkanter, og økt bremselengde fordi det er glattere. Da må vi ta oss bedre tid for å få større handlingsrom. Sørg for å holde god avstand til kjøretøyet foran deg, hold en forsvarlig fart, og husk at fartsgrensen er høyeste tillatte hastighet. Ved spesielt vanskelige forhold er det tryggest å holde farten betydelig lavere, sier Johansen.

Som nok en gang minner om at mobilen skal pakkes bort om man sitter bak rattet.

‒ I tillegg vil jeg fremheve hvor viktig det er at oppmerksomheten er rettet mot selve kjøringen. I trafikken må vi hele tiden ta valg og vurdere disse opp mot ulike situasjoner. Derfor er det viktig å droppe alt av forstyrrende elementer mens vi kjører. Sett mobilen i bilmodus, avslutter Bård Morten Johansen.

Les også:

Debatt