Aldri før er færre trafikkdrept i januar

2022 startet best mulig med tanke på antall omkomne i trafikken.


Det er ikke enkelt å følge opp et rekordår, men det gjør nå 2022.

‒ I 2021 hadde vi de laveste dødstallene i Norge siden 40-årene, og januar fortsetter i samme spor, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Selv om hvert dødsfall er en tragedie som berører familie, venner og kollegaer, er vi glade for at nedgangen fortsetter inn i 2022.

Foreløpig tall fra Vegvesenet viser at kun to personer mistet livet i januar, mot seks i januar 2021.

For 10 år siden var bildet et helt annet, for da måtte 15 personer bøte med livet i trafikken. Snittet for de 10 siste årene er 10 omkomne i januar-måneden, ifølge Trygg Trafikk.

– Selv om det er færre omkomne enn vi har sett i januar tidligere, så betyr to omkomne at det er mange pårørende som har fått en forferdelig start på det nye året, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Vi må jobbe ufortrødent for å få ulykkestallene ned også i 2022.

Av de to var det kun en bilfører, en eldre person på Toten. Den andre som mistet livet var en ung mann på elsparkesykkel i Stavanger, melder Vegvesenet.

Dette var den fjerde dødsulykken på elsparkesykkel, og til våren kommer det nye regler for bruk av slike.

– De siste årene har skadetallene knyttet til elektriske sparkesykler vært svært høye, sier Ranes. 

– Ferdes du på en elsparkesykkel er risikoen for ulykke mye høyere enn for sykler generelt. Er du ute om natten eller kvelden øker risikoen ytterligere.

Derfor kommer det snart nye regler, og Ranes tror disse vil bidra til økt sikkerhet både for brukere av slike kjøretøy og for medtrafikantene.

– Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud, forklarer hun.

Trygg Trafikk understreker at det forventes vinterføre i deler av landet, og at det kommer flere typiske utfartshelger i tiden framover. På enkelte plasser har det kommet mye snø, mens temperaturene er skiftende som kan gi utfordrende kjøreforhold.

De mener at det beste sjåførene kan gjøre er å tilpasse farten, og dermed minske ulykkesrisikoen på vinterføret.

– Husk at det kan være svært glatt selv om veien ser bar ut eller om det er snødekke. Avpass farten etter forholdene og vær ekstra varsom inn mot svinger. Hold også god avstand til andre biler, syklister og fotgjengere, sier Johansen.

– I tillegg til lav fart er det også viktig å sørge for god sikt. Skrap ruter og lykter fri for is og snø. For fotgjengere er det aller viktigste å være synlige for andre, legger han til.

2021 ble altså et rekordår når det kommer til antall trafikkdrepte, og 93 personer mistet livet. Men det er fortsatt langt unna visjonen om at ingen skal dø i trafikken.

– Denne nedgangen viser at vårt arbeid med nullvisjonen, og søkelyset på de mest alvorlige ulykkene gir resultater, sier Guro Ranes hos Vegvesenet.

– Bedre føreropplæring, sikrere veier, flinkere trafikanter og bedre biler har bidratt til dette. Men positive tall betyr bare at vi gjør noe riktig – vårt arbeid for å nå de ambisiøse målene fortsetter, slår hun fast.

Les også:

Les mer om:

Nyheter