Åtte omkom på veiene i april, og totalt har 29 mistet livet i trafikken så langt i 2024. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

Åtte døde i april-trafikken

29 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i 2024.


Åtte omkomne i april er én mindre enn i samme måned i fjor, men på samme tid er 29 omkomne i løpet av årets fire første måneder sju flere enn samme periode i fjor og på nivå med dødstallene før pandemien.

I april omkom tre på veiene i Buskerud, mens det var en dødsulykke i henholdsvis Akershus, Agder, Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Dette er ikke tall vi ønsker å se ved inngangen til sommermånedene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Det markerer en oppgang fra i fjor, og er langt fra nullvisjonen, om at ingen skal dø eller bli hardt skadd på norske veier.

Vegvesenet er bekymret for de mange møteulykkene.

‒ Sommeren er tradisjonelt den tiden vi ser flest alvorlige ulykker, sier Guro Ranes.

‒ Folk har en tendens til å tråkke litt hardere på gasspedalen om sommeren, og det er også mange forbikjøringer. Det kan få fatale konsekvenser. Hvis ingen kjører over fartsgrensen og holder plassen sin i køen, kan vi redde liv. Man sparer så lite på å kjøre forbi.

Det har så langt i 2024 ikke vært noen dødsulykker i Nordland og Finnmark, men utvikling andre steder bekymrer Ranes. Det har vært fem dødsulykker i Østfold, fire har omkommet i Møre og Romsdal og tre personer har mistet livet på veiene i Buskerud, opplyser Vegvesenet.

Videre har to personer omkommet i trafikken i hvert av fylkene Telemark, Agder, Innlandet, Vestland, Troms, Trøndelag og Oslo i 2024, mens én har mistet livet i Akershus og Vestfold så langt i år.

Selv om dødstallene har gått opp i år, er det også noe positiv å finne i utviklingen.

– Selv om dødstallene ikke har gått ned, er det en positiv svak utvikling for antall hardt skadde i trafikken, sier Ranes.

‒ Dette er et lyspunkt, men vi har på ingen måte den progresjonen vi trenger mot etappemålet vårt for 2030, som er maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Vi vet mye om hva som gir effekt, og både Vegvesenet og de mange andre aktørene innen trafikksikkerhet jobber hardt med det som skal til for å redusere antallet alvorlige ulykker.

Men hun legger til at også at trafikantene må gjøre sitt.

‒ Vi er avhengige av hjelp fra trafikantene for at færre skal miste livet og bli hardt skadd i trafikken, sier hun.

Trygg Trafikk er bekymret for sikkheten til de gående, og sier at i perioden 2018-2023 omkom 96 forgjengere og syklister. I tillegg blir over 50 hardt skadd vært år, og det er også mange enkeltulykker som ikke havner i den offisielle statistikken rundt trafikkulykker.

– Fotgjengere er svært sårbare i kollisjoner. Derfor er reglene slik at bilføreren har det største ansvaret i trafikken. Mange sjåfører er ikke tilstrekkelig oppmerksomme og kjører for fort i forhold til situasjonen, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk.

‒ De legger ikke alltid merke til fotgjengere som nærmer seg. Vi vil igjen understreke hvor viktig det er å være helt til stede når du kjører bil. Legg vekk mobilen, unngå distraksjoner og tilpass farten etter forholdene.

(Foto: Morten Brakestad, Trygg Trafikk)

Så langt i år har fire fotgjengere mistet livet, inkludert ett barn.

– Ved påkjørsel øker risikoen for dødelige skader kraftig allerede ved 30 km/t, sier Loftsgarden.

‒ Som gående har du ingen beskyttelse, og små barn er spesielt utsatt. Ulykker med barn gjør særlig inntrykk, det gir oss en vond påminnelse om hvor viktig det er å jobbe målrettet slik at ingen barn omkommer i trafikken.

Trygg Trafikk sier at det er flest ulykker med fotgjengere skjer ved kryssing av vei, og at det derfor er viktig å være ekstra oppmerksom inn mot kryss og særlig inn mot gangfelt.

7 tips til deg som bilfører

 • Hold deg til bilkjøring og se til begge sider flere ganger når du kjører mot gangfelt.
 • Vær oppmerksom på blindsoner og sjekk speilene regelmessig for å forsikre deg om at det ikke er fotgjengere i nærheten, spesielt når du skal svinge eller rygge.
 • Hold fartsgrensen, eller senk farten etter forholdene, spesielt i områder med mange fotgjengere som ved skoler, i boligområder og sentrumsgater.
 • Bruk blinklys og kjør defensivt. Vær forutsigbar og vis hensyn til alle medtrafikanter.
 • Gi fotgjengere mulighet til å krysse: Hold tilbake og la dem passere før du fortsetter.
 • Barn kan være uforutsigbare, så vær spesielt oppmerksom nær skoler, lekeplasser og boligområder. Eldre fotgjengere kan ha redusert reaksjonsevne og trenger ekstra tid til å krysse veien.
 • Vær oppmerksom på skolebusser som stopper for å slippe av eller ta opp barn, og vær ekstra oppmerksom ved gangfelt.
5 tips til deg som fotgjenger  

 • Bruk gangvei og fortau når det er tilgjengelig, og gå så langt ut mot siden som mulig.
 • Når flere går langs vei uten fortau, gå etter hverandre for å øke sikkerheten.  
 • Bruk alltid gangfelt, gangbru eller undergang når det er tilgjengelig, selv om det kan bety en liten omvei.  
 • Velg alltid den tryggeste siden av veien og gjør deg synlig for bilister, spesielt i mørket. Husk refleks!
 • Lær barn hvordan de kan krysse veien på en trygg måte. Minn dem på at de alltid må stoppe helt og se seg godt om til begge sider før de krysser veien.
*Kilde: Trygg Trafikk

Les også:

Debatt