60 lastebiler fikk kjøreforbud ‒ hver eneste dag!

Trafikkfarlige lastebiler er et gedigent problem, og 22.000 lastebiler fikk kjøreforbud i Norge i 2020.


Tallene er så store at det er vanskelig å fatte omfanget. For tross av korona-restriksjoner som både vanskeliggjør stikkprøvene til Statens vegvesen og demper antall utenlandske lastebiler her i Norge, ble det avdekt feil og mangler på nesten halvpartene av alle kjøretøyene som ble sjekket. Nærmere bestemt på 36.778 av de kontrollerte kjøretøyene.

‒ De fleste tungbilene som kjører på norske veier har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene, forklarer avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

‒ Rundt 500.000 tunge kjøretøy er innom våre kontrollplasser i løpet av året. Av disse ble 79.042 plukket ut til en grundigere kontroll, mens de fleste fikk kjøre videre etter en kort sjekk. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier Wigdel.

Og de er det mange av. Altfor mange.

Faktisk hadde 22.066 så alvorlige feil eller mangler at de rett og slett ikke fikk kjøre videre før dette var forbedret. Over 12.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

‒ De som får kjøreforbud på grunn av overlast må laste om eller av før de får fortsette. Mange får også gebyr. Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på veien. Derfor er det viktig at vi slår ned på dette når vi kommer over det på våre kontrollplasser, sier Wigdel.

316 kjøretøy ble holdt igjen på grunn av for dårlige dekk, og 16 ble anmeldt for samme forhold og 3.574 førere fikk gebyr.

Videre ble rundt 2.000 førere og transportbedrifter anmeldt, og halvparten av disse på grunn av alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

‒ Når vi anmelder brudd på kjøre- og hviletid, betyr det at forholdet er alvorlig. Regelverket er innført for å sikre at førere av tunge kjøretøy er tilstrekkelig opplagte. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs veien. De som jukser med kjøre- og hviletiden får også et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket, sier Wigdel.

Norge har en nullvisjon når det kommer til trafikkdrepte, og til tross for et vanskelig 2020 med sine restriksjoner klarte Vegvesenet å gjennomføre enda flere kontroller i fjor enn tidligere.

Det fikk 22.000 profesjonelle sjåfører smertelig erfare, og forhåpentlig fikk de seg en så dyrekjøpt lærepenge at de ikke lenger kjører trafikkfarlige vogntog.

For 60 kjøreforbud hver eneste dag igjennom et helt år er som alle skjønner altfor mye.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter