Volvos V60 Cross Country kom i 2019, og var det også mulig å få med en D4 AWD dieselmotor. (Fotos: Volvo)

Volvos siste dieselbil kun måneder unna

Under det store klimamøtet i New York kunne Volvo Cars melde at de er i ferd med å fase ut dieselmotoren, og at siste dieselbil kun er måneder unna.


I Norge er dieselbilene er døende rase, og det ble kun registrert 312 nye slike biler i august. Men det er ikke fordi alle nå misliker dieselen, for her spiller utvalget inn.

For vi snakker om nybilsalget, og over på bruktmarkedet går dieselbilene unna som de varme hvetebrødene. Forklaringen er at norske importører rett og slett ikke inn rene dieselbiler lengre, og da blir det selvsagt vanskelig å få kjøpt seg en ny dieselbil.

Grunnen er at importørene nå skal fokusere på elbiler, og det inkluderer også Volvo. I dag tilbyr de ingen rene diesel- eller bensinbiler, men kun ladehybrider og rene elbiler. Og ladehybridene skal også fases ut, og innen 2030 skal Volvo kun produsere elbiler.

Videre er det langsiktige målet at bilmerket skal være et klimanøytralt selskap innen 2040, og dermed har svenskene en av de mest ambisiøse grønne planene i bilverden.

Og for å vise verden at de virkelig mener alvor med planene, har Volvo nå kunngjort under den store klimauken i New York at i deres øyne er «dieselen død».

Volvo sier at den aller siste nye dieseldrevne bilen skal produseres tidlig i 2024, og de er dermed kun måneder unna det historiske veiskillet.

Ikke at dette kommer overraskende. Allerede i fjor sa de at de vil avslutte utviklingen av nye forbrenningsmotorer, og i november solgte de unna eierandelen i Aurobay, et joint venture-selskap som var helt sentral i forbrenningsmotor-utviklingen. Da var det ingen vei tilbake.

I dag bruker ikke Volvo en eneste krone på å utvikle å utvikle nye forbrenningsmotorer.

‒ Elektriske drivlinjer er framtiden vår, og de er overlegne forbrenningsmotorer. De genererer mindre støy, mindre vibrasjoner, mindre servicekostnader for kundene våre og null utslipp fra enderøret, sier Jim Rowan, administrerende direktør i Volvo Cars.

‒ Vi er fullt fokusert på å skape en bred portefølje av premium, helelektriske biler som leverer alt kundene våre forventer av en Volvo ‒ og er en sentral del av vår respons på klimaendringer.

Volvo sier at den ferske Global Climate Stocktake-rapporten utstedt av FN understreket hvor presserende klimakrisen som menneskeheten står overfor er, og at det er behov for handling.

‒ Det verden trenger nå, i denne kritiske tiden for planeten vår og menneskeheten, er lederskap, sier Rowan.

‒ Det er på høy tid for industri og politiske ledere å være sterke og besluttsomme, og levere meningsfull politikk og handlinger for å bekjempe klimaendringer. Vi er forpliktet til å gjøre vår del, og oppmuntre våre jevnaldrende så vel som politiske ledere over hele verden til å gjøre sitt.

For å vise alvor har Volvo sendt sin bærekraftsleder til klimauken i New York, hvor koalisjonen i Accelerating to Zero (A2Z) skal stake ut kursen videre.

A2Z-plattformen skal åpne for samarbeid og koordinere handlinger med andre mot koalisjonens kollektive mål om å «gjøre 100 prosent av det globale salget av nye biler og varebiler fri for utslipp av enderør innen 2040, og ikke senere enn 2035 i ledende markeder».

Volvo med strammere deadliner enn det håper å inspirere andre selskaper til å sette skarpere mål, noe også kunngjøringen av dieselen er ment til å gjøre.

Svenskene sier at bare for fire år siden var dieselmotoren bilindustriens brød og smør i Europa, og så sent som i 2019 var flertallet av bilene de solgte drevet av en dieselmotor. Den gang var elbilene et nisjemarked.

I dag har det snudd, og nå er størstedelen av Volvos europeiske salg elektrifiserte biler, noe som inkluderer enten elbiler eller ladbare hybrider. Men det er kanskje ikke så rart, for det er altså ikke mulig å få kjøpt noe annet her i Norge.

De som vil ha seg en Volvo med diesel må over på bruktmarkedet, og der er det for tiden stor kamp om de en gang populære dieselbilene.

Kanskje du også finner en D4 AWD-utgave av Volvo V60 Cross Country der?

Les også:

Les mer om:

Nyheter