Samferdselsdepartementet er kritisk til månedsgebyrer for AutoPass-brikken. (Fotos: NAF)

Vil stramme inn rundt bomgebyrer

Flere av de store bomselskapene vil innføre månedsgebyrer i stedet for et fast depositumsbeløp, noe Samferdselsdepartementet er kritisk til.


‒ Før betalte bilistene et fast depositumsbeløp for en AutoPass-brikke. Nå går enkelte utstederselskap over til en ordning med månedsgebyr. Vi ønsker å begrense ordningen med slike månedlige gebyr for betalingsbrikker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Norske bilister blir på en måte presset til å ha AutoPass, for denne brikken er i dag en forutsetning for å få enkelte fritak, reduserte takster og brikkerabatt på 20 prosent i flere bompengeprosjekt.

Og da vil ikke Samferdselsdepartementet ha noe av at bilistene eventuelt må ut med enda mer gebyrer gjennom kreative løsninger fra de som utsteder de elektroniske bombrikkene.

De har nå bedt Statens vegvesen utarbeide et utkast til høringsnotat og forslag til en endringsforskrift i utstederforskriften. Her er hensikten å begrense muligheten til å ilegge et månedsgebyr knyttet til utstedelse og erstatning av elektronisk brikke.

‒ Det kan være behov for å begrense muligheten til å ilegge månedsgebyr for utstedelse og erstatning av elektroniske bombrikker, sier samferdselsministeren.

‒ Departementet har derfor sendt et oppdragsbrev til Statens vegvesen der vi ber om etatens vurdering. Vi vil også ha et forslag til en forskrift som kan sendes på høring.

Det klinger godt i ørene til NAF.

‒ Vi håper det raskt strammes inn på en ordning som svært mange har reagert på, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Norges største bompengeinnkrever, Fremtind Service, har allerede varslet at de går over til månedlig bomgebyr på brikken i bilen og dermed går bort fra det tradisjonelle depositumet. En annen, Flyt, har allerede innført en slik abonnementsløsning.

‒ Bompenger er lovpålagt å betale, og det må være strenge krav til hvilke gebyrer de som krever inn bompengene kan ta fra bilistene, sier Handagard.

NAF har bedt både Fremtind og Flyt om forklaring på gebyrpraksisen på vegne av sine medlemmer som har reagert på endringen. De sier at bompenger er en kontroversiell måte å finansiere samferdsel på, og det er viktig at ordningen er godt regulert.

‒ Vi håper arbeidet med å stramme inn går raskt, og at departementet lytter til de bekymringene vi og andre har kommet med. Det er viktig at selskapene som krever inn bompenger opptrer varsomt og ikke innfører unødige gebyrer, sier Handagard.

NAF har kartlagt bilistens oppfatning av bompenger, og det er et delt syn. Og det er en helt klar forskjell på å betale for ny vei og det å betale for store byprosjekter som inkluderer en masse annet som strengt tatt alle i byene burde ha spleiset på.

For når det gjelder vanlige bommer svarer faktisk 57 prosent at de støtter bompenger til veiprosjekter ‒ og denne positive andelen har økt.

Men når det gjelder bypakker er resultatet ganske annerledes. Her er det flere som er negative enn positive til bompenger, ifølge tall fra NAFs Trafikantbarometer.

‒ Når bompengene går til en konkret strekning, ser du til slutt hva du betaler for. I byene, hvor bompengene kreves inn kontinuerlig og går til mange ulike tiltak, ser du ikke den sammenhengen, sier Handagard.

‒ Det kan være en av årsakene til de delte meningene om bompenger. Fordi ordningen i seg selv skaper stor motstand blant mange, så blir det desto viktigere at innkreving av bompengene skjer på en ryddig måte.

Slik svarte folket da NAF spurte om holdningene til bompenger, både til strekningsvise utbygginger og til bypakker, gjennom mange år.

 

Debatt

Les mer om:

NAF Bom