Annonse
HjemNyheterVil fjerne elsparkesyklene fra fortauet og innføre promillegrense

Vil fjerne elsparkesyklene fra fortauet og innføre promillegrense

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er bekymret over alle ulykkene i forbindelse med elsparkesyklene, og vil innføre strengere regler.

Allerede sommeren 2019 var det et problem med antall elsparkesyklene som kan leies i Oslo. Den gang gikk NAF ut og prøvde å forklare at; ja, det er faktisk trafikkregler som også de på sparkesyklene må følge.

Rådgiver Nils Sødal påpekte at det var samme regler for disse som for sykler, at man faktisk kan bli straffet for kjøring i påvirket tilstand, at man i hovedsak skulle ferdes på i veien eller i sykkelfelt, og de som valgte å kjøre på fortauet måtte holde gangfart der det var andre mennesker.

Siden har antall elsparkesykler eksplodert, men langt fra alle har tatt notis av rådet fra NAF-rådgiveren. Resultatet er tidvis kaos, sparkesykler parkert til hinder for andre og en masse ulykker.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen tok selv grep i fjor, og det er nå åpnet både for å gi parkeringsbøter og andre typer forelegg for de som bryter trafikkreglene.

Saken fortsetter under Annonsen

Det er også banket igjennom en lov som gjør det enklere for byene selv å regulere antall elsparkesykler som kan leies ut, slik at bysentre ikke flommer over av slike.

Det har hjulpet litt, men fortsatt er det tidvis ville vesten med sparke-cowboyer som suser av gårde både på fortau og med litt vel mye promille.

Og Hareide er ikke bare litt bekymret.

‒ Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående, sier ministeren.

‒ Selv om vi har strammet inn og tydeliggjort regelverket, ønsker vi å gjøre ytterligere grep slik at tryggheten og fremkommeligheten både for de som bruker dem og andre trafikanter skal bli ivaretatt.

Han og regjeringen ønsker nå ytterligere innstramninger.

‒ Vi foreslår nå både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år, sier Hareide.

Følgende forslag skal utredes og sendes på høring:

  • Ulike nivåer på promillegrense: 0,2, 0,5 og 0,8
  • Forbud mot kjøring på fortau, men åpning for kjøring på gang- og sykkelvei
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år
  • Aldersgrense 12 år for bruk

Som Sødal i NAF påpekte i 2019 er det ikke lov å føre elsparkesykkel om man er såpass påvirket at man utgjør en fare, men en slik regel åpner for tolkninger. Dette er utfordrende for politiet og gjør at brukerne ikke tar den på alvor, og resultatet er at mange kjører med en god del promille i blodet.

‒ Selv om lokale myndigheter nå har fått muligheten til å bestemme blant annet hvilke tider på døgnet utleiesykler kan brukes, og at dette kan redusere noe av ulykkestallene knyttet til promillekjøring, er promillekjøring fortsatt en nasjonal utfordring, sier Hareide.

‒ Det er derfor behov for en promillegrense. Jeg mener den alminnelige promillegrensen på 0,2 er mest nærliggende, men også 0,5 og 0,8 er aktuelle alternativer som skal utredes nærmere og høres.

Her kan myndighetene bruke et smutthull om de vil, og omklassifisere små elektriske kjøretøy til motorisert kjøretøy. Dette mener imidlertid Hareide ikke nødvendigvis er den mest hensiktsmessige løsningen.

‒ Elsparkesykler er i dag klassifisert som sykkel, men vi mener at verken reglene for sykkel eller motorvogn egentlig passer godt for denne type kjøretøy. Vi omklassifiserer ikke elsparkesyklene fordi vi vil ha rom til å vurdere ulike nivåer på promillegrense, og også for å kunne vurdere annen hensiktsmessig regulering av slike kjøretøy, uten å være bundet av gjeldende regler knyttet til klassifisering, sier Hareide.

En annen utfordring er at mange på elsparkesykler ikke viser hensyn når de ferdes på fortau, for her skal det spares minutter uansett hvor man befinner seg.

‒ Vi kan ikke ha det slik at gående skal føle seg utrygge på et fortau. Kjøring med elsparkesykler på fortau skal skje på de gåendes premisser, men vi ser at dette premisset ofte ikke følges. Derfor vil vi nå utrede et forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelvei, sier Hareide.

Et annet svært uheldig resultat med en masse elektriske sparkesykler er at antall ulykker har skutt til værs, og spesielt er det mange som får livet snudd på hodet etter alvorlige hodeskader.

Samferdselsdepartementet sier at den mest utsatte skadegruppen er aldersgruppen 22-34 år, men selv om et hjelmpåbud for alle vil være mest skadeforebyggende vil det også trolig begrense bruken av utleietilbudet.

‒ Med et påbud om hjelm for barn under 15 år vil vi gi barn et særlig vern, og samtidig legge til rette for gode vaner. Et slikt påbud vil dessuten i liten grad omfatte kommersiell utleie, sier Hareide.

Til slutt vil altså regjeringen sette en aldersgrense på 12 år, men her er ikke grunnen en masse alvorlige skader.

‒ Selv om barn og unge i dag ikke er særlig ulykkesutsatt, har de et spesielt krav på vern. Når vi også vet at barn ikke har den samme trafikkforståelsen som voksne, er det naturlig at vi vurderer en aldersgrense på bruken av elsparkesykler som raskt kan komme opp i en hastighet på 20 km/t, sier Hareide.

Statens vegvesen skal nå bistå Samferdselsdepartementet med å utrede saken før det gjennomføres høring. Det arbeides med sikte på å kunne ha nødvendige lovendringer på plass i løpet av våren 2022.

Regjeringen har siden i fjor sommer jobbet med en strengere regulering av bruk av elsparkesykler, og tidligere i år ble det innført regelendringer for parkering, skiltede soner og fartsgrenser.

  • Kommunene fikk flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De fikk muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som ga mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det ble en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen fikk muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3.000 kroner.
  • Det ble klargjort at fotgjengere har prioritet på fortau, og at disse må hensyntas ved forbikjøringer.
  • Det ble klargjort at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

I tillegg har Stortinget i juni 2021 vedtatt ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, noe som gir kommunene mulighet til å regulere utleievirksomheten og dermed begrense antall elsparkesykler.

Les også:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her

Annonse

Bil24 på sosiale medier

3,180FansLik
96FølgereFølg
86FølgereFølg
0AbonnenterAbonnér

Populære saker

Annonse