Verdens første hydrogendrevne fiskebåt

Om havgående fiskebåter skal bli nullutslipp, duger ikke kun batterielektrisk drift. Nå har et norsk rederi bestilt en hydrogendrevet fiskebåt.


Når transportsektoren nå skal over til grønnere løsning handler det om langt mer enn personbiler. Dette inkluderer også varebiler, lastebiler, busser, fly, ferger og lasteskip, så disse sektorene må også ta sin del av ansvaret når karbonutslippene skal kuttes.

Og fiskebåter.

Det er en utfordring å gjøre havgående fiskebåter om til nullutslipp, for slike kan være ute på fiske i mange uker i strekk. Da duger selvsagt ikke batterilekerisk drift, for vi kan jo bare tenke oss hvor digre slike batteripakker da må være.

Da kan hydrogen være en løsning.

Det tenker iallfall rederiet Loran, som nå har bestilt en ny fiskebåt som kombinerer hydrogendrift og konvensjonelle dieselmotorer. Dette er altså en hybrid, og første steget mot fullstendig utslippsfrie fiskebåter.

Fartøyet er designet av selskapet Skipsteknisk, og skal redusere fossilt drivstoffbruk med over 40 prosent. Båten skal også klargjøres for nullutslipp, noe som altså aldri tidligere er blitt gjort.

Staten støtter også prosjektet med 92,5 millioner kroner fra Enova, og klimasjefen selv er glad for at fiskenæringen nå ser til grønne løsninger.

‒ Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. For skip som beveger seg over lengre strekninger, peker hydrogen seg ut som en viktig energibærer, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

‒ Det er derfor gledelig at fremoverlente aktører som Loran satser på utslippskutt gjennom innovative løsninger for havbruksnæringen. Slik setter de Norge på kartet som først ute i verden med havgående fiskebåt på hydrogen.

Loran selv ønsker å vise vei for næringen.

‒ Ved å være først ute med hydrogen, så håper vi at nye Loran skal være et av fartøyene som danner grunnlaget for et grønt skifte innen fiskeri, sier daglig leder Ståle Otto Dyb.

‒ Skal vi bygge en framtidsrettet og moderne båt i dag, så vil vi gjerne sørge for at nybygget representerer den mest moderne, effektive og miljøriktige teknologien man kan få tak i.

For Enova, som altså eies av Klima- og miljødepartementet, er det viktigste med dette prosjektet å få demonstrert bruk av hydrogen i et havgående fiskefartøy.

‒ Selv om prosjektet ikke vil gi nullutslipp, anser Enova det likevel som et første viktig steg på veien, for å få demonstrert bruk av hydrogen og brenselceller i fartøy, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Som vi skjønner av bildet av fiskebåten, trengs det svært mye batteri og kW om denne svære doningen skal bryte seg gjennom bølgene kun ved batteridrift.

Løsningen består av containerbasert lagring av hydrogen, to brenselceller på 185 kW hver og et gedigent batteri på 2.000 kWh i tillegg til konvensjonelle dieselmotorer.

Båten vil være ute på havet i 4 til 6 uker i strekk, så dermed trenger den mye energi.

‒ Linefiske er det mest skånsomme fiskeriet både for fisk og havbunn, og med hydrogen som energibærer, kan vi også bli det mest miljøvennlige fiskefartøyet i dagens flåte, sier Dyb.

‒ Vi håper da at vi kan bidra med å løfte pris og status for dette flotte produktet som er av ypperste kvalitet, slår han fast.

Også blant ferjene skjer det store ting, for nå når denne sektoren også en milepæl.

For Statens vegvesen og Torghatten Nord skal i dag skrive under på en avtale verd 1,6 milliarder kroner, og denne sørger for at en av landets tøffeste ferjestrekninger, Bognes–Lødingen som krysser Vestfjorden i Nordland, blir utstyrt med elektriske ferjer.

– Det er ikke lenge siden mange ville sagt at det ikke var mulig å drifte elektrisk ferje på en så lang og krevende strekning, men nå gjør vi det! slår divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen fast.

‒ Det grønne skiftet i ferjedriften er et resultat av at Statens vegvesen bruker sin innkjøpsmakt, samtidig som rederiene tar utfordringene.

Laksforsmo har det øverste ansvaret for landets 16 riksvegferjesamband. Av disse ligger fire i Nord-Norge, og snart er alle miljøvennlige.

Torghatten og datterselskapet Torghatten Nord tar altså den elektriske utfordringen fra Vegvesenet.

– Grønn teknologi og bærekraft er et satsingsområde for oss og hele konsernet. Jeg er svært fornøyd med at vi har landet kontrakten og kan fortsette driften av det mest trafikkerte ferjesambandet i Nord-Norge, sier adm. direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

– Overgang til helelektriske ferjer er en viktig del av det grønne skiftet i vår bransje, og vi ser fram til å drive Lødingen–Bognes med en kombinasjon av nybygg og ombygde eksisterende ferjer, legger han til.

Tidligere i år signerte Vegvesenet kontrakt med Fjord1 for nullutslippsferjer på sambandene Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik, og nå venter også strekningen Bodø–Røst–Værøy–Moskenes hvor nyskapende hydrogenteknologi vil bli tatt i bruk i større grad enn noen gang tidligere.

Dette gjør at alle riksvegferjene i Nord-Norge blir klimavennlige, og sammen med den unike fiskebåten viser disse nå vei for en grønn satsting også til havs.

Les også:

Les mer om:

Nyheter