Norge har vakt internasjonal oppsikt grunnet den høye andelen elbiler, men nå er i suksessoppskriften i ferd med å smuldre bort. (Foto: , Tomm W. Christiansen, NAF)

‒ Usikkerhet rundt elbilavgifter bremser nybilsalget

Politikerne sier at de gjør alt for å bremse dyrtiden, men de siste årene har det kommet nye avgifter knyttet til elbiler. Nå kan usikkerheten dempe et nybilmarked som allerede er kjølig.


Norge var et slags pilotland når det kommer til elbiler, for med i utgangspunktet høye bilavgifter var Norge i en god posisjon for å rulle ut helelektriske biler. 

Ved å kutte avgifter og kjøre på med andre incentiver ble elbilene raskt det foretrukne valget ved nybilkjøp, og nå er rundt 9 av 10 nye biler helelektriske. Men det er to ting som demper festen. 

For det første er nybilsalget i en liten krise, og så sent som i mars ble det registrert 48 prosent færre biler, melder NAF. Generelt bytter vi altså bil sjeldnere, noe som er negativt både for luftkvaliteten og den generelle sikkerheten. Norge har som kjent også en ambisjon om null drepte på veiene.

Det andre er at nå som elbilene faktisk begynner å bli konkurransedyktig med tradisjonelle biler på rekkevidde og lading, ja, så begynner politikerne å fase ut fordelene som var gulloppskriften. Gullroten er altså i ferd med å råtne. 

Når man først har tatt lillefingeren kan som kjent resten av hånden følge rask etter, og NAF er som bilkjøperne bekymret for hva politikerne vil finne på. De frykter at den generelle økonomiske utviklingen kombinert med usikkerhet rundt elbilfordelene kan bidra til at utskiftningen av bilparken bremses.

– Det er dyrtid. Det å kjøpe en ny bil er av de største økonomiske beslutningene folk gjør, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

‒ Mange ønsker å bytte til elbil slik at de kan kjøre utslippsfritt og med lavere kostnader i det daglige. Usikkerhet om elbilfordelene kan derfor bety at flere utsetter beslutningen.

Regjeringen skal legge fram revidert statsbudsjett 14. mai, og NAF mener det er viktig at det nå kommer avklaring rundt elbilavgiftene. 

De forklarer at tidligere har endringer i bilavgiftene vært varslet i revidert budsjett om våren, før endringene blir lagt fram i statsbudsjettet i oktober.

– Forutsigbarhet er viktig for bilkjøperne. Vi mener regjeringen må fryse moms-grensen på dagens nivå. Heller ikke vektavgiften på nye elbiler må skrus opp nå, sier Handagard. 

– Dette bør regjeringen gjøre folk trygge på allerede nå.

Både moms og vektavgift er to ting politikerne har innført, noe som har ført til dyrere elbiler. Grensen for moms er på 500.000 kroner, og der bør den også ligge videre framover, mener NAF, som sier at dette kreves godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Avklaring om avgiftene på elbil er viktig for å unngå at bremsen i elbilsalget slår inn for fullt, sier Handagard.

Et viktig incentiv har vært gratis bompasseringer, men også dagens rabatt lever farlig. I flere byer vurderer politikerne å øke betalingen til 70 prosent av full takst.

– Lavere bompenger er en viktig fordel og grunn til å velge elbil, sier Handagard.

‒ Hele 1 av 6 av de som har elbil i dag, og halvparten av de som ikke har elbil mener at elbiler bør ha lavere bompengetakst. Dette er viktige signaler som politikerne må ta på alvor.

En annen viktig fordel er kollektivfeltet, for elbiler har fått lov til å passere køen. Rundt Oslo forsvinner denne fordelen 6. mai grunnet arbeid med ring 1, og slik blir det iallfall i tre år framover. Elbilene kan dermed har kjørt sine siste metere i kollektivfeltet rundt hovedstaden.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF