Uforsikrede elsparkesykler kan gi millionsmell

Fra torsdag må alle elsparkesykler som tilbys av utleiere ha egen ansvarsforsikring, og over nyttår må også private elsparkesykler ha egen forsikring.


Det har vært mye fram og tilbake rundt reglene knyttet til elsparkesykler, og grunnen er enkel ‒ inntoget av disse førte til kaotiske tilstander i flere byer.

Også myndighetene ble tatt på senga, men i sommer kom den første skikkelige lovskjerpelsen rundt de omdiskuterte elsparkesyklene. Året før ble selve antallet utleiesykler kraftig redusert.

Det aller viktigste i sommer var at de nå er ansett som en motorvogn og ikke en sykkel, noe som får flere følger. Det er innført promillegrense på 0,2, det er en nedre aldersgrense på 12 år og det er hjelmpåbud for de under 15 år.

Og ikke minst betyr dette at den «automatiske» forsikringen forsvinner.

Tidligere var nemlig elsparkesyklene dekt av innboforsikringen når det kommer til ansvarsskader, men denne ryker allerede 1. september for utleiesyklene og 1. januar for private elsparkesykler.

Nå som elsparkesyklene har blitt en motorvogn må de nemlig ha egen lovpålagt ansvarsforsikring.

– Elsparkesykkel er omklassifisert til motorvogn med forsikringsplikt, og dermed gjelder ikke ansvarsdekningen på innboforsikringen ved leie av elsparkesykkel fra og med torsdag, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Konsekvensene av å kjøre uforsikret er potensielt svært store.

– Ved alvorlige personskader kan erstatningsbeløpene komme opp i et tosifret millionbeløp, sier Clementz.

– Vi i If og de andre forsikringsselskapene jobber nå med å lage nye forsikringsprodukter for privatpersoner for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. If vil ha disse klare senere i høst, i god tid til årsskiftet, sier Clementz.

Det betyr at fra 1. september må utleierne ha ansvarsforsikringen i orden om de ønsker å leie ut elsparkesykler, og private må ha dette på plass når vi går inn i 2023.

If hinter allerede nå at en slik forsikring potensielt kan bli ganske dyr, spesielt vektet opp mot hva en elsparkesykkel i utgangspunktet koster.

‒ Prisen blir nok høyere enn hva folk kanskje tror ut fra hva en elsparkesykkel koster i innkjøp. En ansvarsforsikring på motorvogn dekker blant annet personskader på fører og tredjeperson, med ubegrenset erstatningssum oppad, forklarer Clementz.

‒ Ved tingskade på tredjepart er øvre grense 100 millioner kroner. For eksempel at et dyrt, offentlig bygg eller hotell får store brannskader eller brenner ned til grunnen.

En egen forsikring kan også gi dyrere utleiesykler.

‒ Vi i If har siden Samferdselsdepartementet kunngjorde at elsparkesykler og andre mindre elektriske kjøretøy trenger ansvarsdekning for motorvogn, jobbet med å gjøre klar nye forsikringsprodukter både utleiere og privatpersoner, sier Clementz.

‒ Som Nordens største forsikringsselskap ser vi på det som en del av samfunnsansvaret vårt å ha forsikringer som myndighetene pålegger og folk og bedrifter trenger. Vi har allerede en tid hatt utleieforsikringer for elsparkesykler i Danmark, og kan blant annet bygge på erfaringer derfra.

Slik er dekningen knyttet til ansvar:

  • Ansvarsdekning som del av innboforsikring:

Dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting. Beløpsgrense på noen millioner kroner.

Beløpsgrensen kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Dekker ikke skader på fører av for eksempel elsparkesykkel. For dette må du for eksempel ha en ulykkesforsikring.

Fra torsdag 1. september utgår denne dekningen på elsparkesykkel som leies ut, for dekningen skal være på ansvarsforsikring for motorvogn.

  • Ansvarsforsikring på motorvogn:

Lovpålagt å ha for kjøretøy klassifisert som motorvogn.

Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Dekker skade på personer, uten beløpsgrense.

Skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes med inntil 100 millioner kroner.

Bilansvaret er et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt.

Alle motorvogner har derfor plikt til å ha ansvarsforsikring. De skal dekke skader som motorvognen gjør.

Ansvaret er objektivt for skade på person og ting etter bilansvarslovens paragraf 4. Det er derfor ikke er vilkår om skyld hos eier eller fører.

Les også:

Les mer om:

Nyheter