Toyota vil sammen med Mazda og Subaru lage forbrenningsmotorer som bruker alternativt drivstoff. (Fotos: Toyota)

Toyota gir ikke opp forbrenningsmotoren

Verdens største bilprodusent, Toyota, nekter å legge alle eggene i elbil-kurven, og skal nå sammen med Subaru og Mazda utvikle «grønne» forbrenningsmotorer.


Både Toyota, Subaru og Mazda har allerede kommet med elbiler som er på det norske markedet ‒ Toyota med sin populære bZ4X, Subaru med søsteren Solterra og Mazda med MX-30. 

Men den japanske trioen er ikke villig til å satse kun på elbiler, og ser nå etter nye løsninger for å gjøre de tradisjonelle bilene enda mer miljøvennlig. 

De, mer eksakt Toyota Motor Corporation, Subaru Corporation og Mazda Motor Corporation, har nå inngått en avtale for å utvikle en ny generasjon forbrenningsmotorer tilpasset elektrifisering ‒ og målet er karbonnøytralitet.

Toyota Norge, som fortsatt selger nye bensinbiler, følger nøye med på dette.

– Dette er et spennende samarbeid for å bidra til en raskere global omstilling til en utslippsfri verden, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge.

‒ De nye motorene vil bidra til å dekke behovene til kundene og øke etterspørselen etter alternative, karbonnøytrale drivstoff. Dette er også i tråd med Toyotas tilnærming der vi må satse på flere ulike teknologier for å nå klimamålene.

Toyota var merket som tok det første skikkelige elektrifiserte steget da de introduserte hybriden Prius allerede på 1990-tallet, og satser også på hydrogen gjennom blant annet Mirai-modellen.

De to andre er heller ikke fremmed for alternative drivlinjer. Mazda er kjent for sine Wankel-motorer, mens Subaru står bak boksermotorene.

Nå skal trioen sørge for at forbrenningsmotoren får leve videre, for det er ikke slik at «alle» nå skal kjøpe seg en elbil. Valgfrihet og mangfold er stikkordene, i tillegg til at de vil opprettholde sysselsettingen som bensin- og dieselbiler står for.

Selskapene har selvsagt også et mål om å redusere karbonutslippene, og har allerede testet ut ulike motorer og moderne drivstoff som flytende hydrogen og karbonnøytral bensin blant annet innen motorsport.

De har sett og konkludert med at forbrenningsmotorer også i framtiden vil spille en viktig rolle for å oppnå klimamålene.

Mer eksakt jobber de for at neste generasjon forbrenningsmotorer skal ha vesentlig bedre ytelse og være optimalisert for integrering med elektriske drivverk, og på den måten skal de utnytte fordelene ved begge teknologier.

Videre kan de fortelle at de nye motorene både blir mer effektiv og får høyere effekt, og sier selvsikkert at disse også vil revolusjonere tilnærmingen til karosseridesign på grunn av sine kompakte dimensjoner.

De tar nemlig mindre plass, og åpner dermed for et enda mer aerodynamisk design som tar ned forbruket. Men det er mer.

Vi nevnte «grønne» forbrenningsmotorer, og det er også målet. De nye skal bli karbonnøytrale ved å gå bort fra fossile drivstoff, og heller benytte alternative drivstoff som syntetiske drivstoff, biodrivstoff eller flytende hydrogen. Dette vil også øke etterspørselen av karbonnøytrale drivstoff.

– Å gi kundene våre ulike muligheter for å oppnå karbonnøytralitet krever at vi tar utfordringen med å utvikle motorer tilpasset det fremtidige energimiljøet. De tre selskapene, som deler de samme ambisjonene, vil forbedre motorteknologiene og konkurrere vennskapelig, sier Koji Sato, administrerende direktør i Toyota Motor Corporation.

– Streben etter å oppnå klimamålene er en utfordring som den japanske industrien og hele vårt samfunn står overfor. Vi forbedrer våre elektrifiserte teknologier, men samtidig forbedrer vi også våre boksermotorer for å tilpasse dem til karbonnøytrale drivstoff. Våre tre selskaper deler de samme ambisjonene om at den japanske bilindustrien skal oppnå fortreffelighet innen bærekraft, sier Atsushi Osaki, administrerende direktør i Subaru Corporation.

– Vi vil fortsette å tilby kundene spennende biler ved å forbedre forbrenningsmotorer for elektrifiseringsæraen og utvide flerfoldige muligheter for å oppnå karbonnøytralitet. Wankel-motoren er kompatibel med elektrifiserte drivverk og karbonnøytrale drivstoff, derfor vil Mazda fortsette å utvikle denne teknologien gjennom samarbeid og konkurranse for å sikre dens brede bidrag til samfunnet, sier Masahiro Moro, administrerende direktør i Mazda Motor Corporation.

Så ryktet om forbrenningsmotorens død er betydelig overdrevet, det mener iallfall Toyota, Mazda og Subaru.

Les også:

Debatt

Les mer om:

Subaru Toyota Mazda