Svenskene kutter drivstoffprisen

NAF ber den norske regjeringen følge svenskenes eksempel, og gjøre det ganske så raskt.


I det norske akademis ordbok finner vi følgende beskrivelse av ordet «handlingslammet»:

«Som er ute av stand til å handle (raskt, effektivt, besluttsomt)».

Akkurat raskt, effektivt og besluttsomt er det NAF nå etterlyser av den norske regjeringen. For Sverige viser at nettopp det er mulig.

Over hos de gulblå har regjeringen nå kommet med en ny drivstoff-pakke som består av tre elementer.

  • Lavere drivstoffavgift
  • Utvidet reisefradragsordning
  • Kontantstøtte til alle landets bileiere

«Russlands invasjon av Ukraina har ført til høyere priser på drivstoff og elektrisitet», skriver den svenske regjeringen.

«For å styrke Sverige i denne ekstraordinære situasjonen legger regjeringen frem en tiltakspakke med innsats på både kort og lang sikt. Pakken inkluderer redusert drivstoffavgift, ny drivstoffkompensasjon for privatpersoner med bil, økt bostøtte for barnefamilier og nytt reisefradragssystem».

Den svenske regjeringen kutter avgiftene rundt drivstoffet så mye som EU-reglementet åpner for, og dette tiltaket er beregnet til å koste 3,7 milliarder svenske kroner.

Videre kommer en stønad til privatbilistene på 1.000 kroner, og ytterligere 500 kroner for de som bor i distriktene. Dette tiltaket har en beregnet kostand på 4 milliarder kroner.

De gir også ekstra gass når det kommer til klimabonus som skal støtte kjøp av elbiler, og dette har en kostand på 3,9 milliarder kroner.

Den svenske regjeringen gjør også reisefradraget tilgjengelig for enda flere, og åpner opp for at nye 26.000 personer nå er kvalifisert for dette fradraget.

Til slutt sier regjeringen at de vil fryse andelen av miljøstoffer som blandes inn i drivstoffstoffet som var planlagt økt, og at avgiftssatsene knyttet til bensin og diesel blir satt på pause. Det siste punktet er anslått til å koste den svenske stat 900 millioner kroner.

At avgiftene i Sverige settes umiddelbart ned med 1,30 kroner, og deretter med ytterligere 50 øre literen fra mai, tror ikke NAF har så veldig stor betydning for den enkelte.

Men:

‒ Det viktigere her er at Sverige viser vei og retning. Nå må regjeringen og Vedum komme på banen med noe som monner, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

‒ Vi forventer at de store pengene brukes på å kutte avgiftene slik at det synes på pumpeprisen.

NAF liker også kontantstøtten som Sverige innfører.

‒ En kontantstøtte kan bli en vinn-vinn for trafikken. Det vil bety at de som trenger pengene til drivstoff bruker dem til det, mens bilister som finner andre og rimeligere måter å reise på kan bruke pengene på andre ting, sier hun.

Gjennomgangsmelodien fra den norske regjeringen fram til nå har vært at «de må se an situasjonen».

De neste ukene vil vise om den norske regjeringen fremstår som handlingslammet, eller om de faktisk er i stand til å handle raskt, effektivt og besluttsomt.

Les også:

Les mer om:

Nyheter