Stor økning i personskader

På samme tid som det har vært en stor økning i antall omkomne i trafikken, er det også registrert en veldig oppgang i personskader.


Ikke siden 2016 har så mange listet livet i trafikken som etter årets åtte første måneder, og den dystre statistikken viser at 90 mennesker omkom på norske veier fra januar og ut august.

På samme tid har også antall personskader skutt i været, og Gjensidige har registrert 20 prosent flere skader så langt i år enn på samme tid i fjor. Totalt har de registrert 1.300 personer.

‒ Dette understreker den alvorlige utviklingen vi har sett for dødsulykker, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Selskapet har selv en markedsandel på 25 prosent, og de mener at personskade-utviklingen dermed er representativ for alle forsikringsselskaper samlet sett. Det betyr i så fall at det er mange tusen privatbilister har blitt skadd i bilulykker i år.

‒ Bak tallene skjuler det seg mange menneskelige tragedier, og vi må alle være vårt ansvar bevisst i trafikken, sier han.

Rysstad peker først og fremst på to viktige ting når man kjører ‒ å holde fartsgrensene og ligge unna mobil og skjerm.

‒ Ikke minst uoppmerksomhet i trafikken er et stort trafikksikkerhetsproblem, mobil- og skjermbruk bak rattet mener vi er en «folkesykdom», fastslår han.

Og han ser også en litt nedslående ting med alle personskadene ‒ tryggere biler gir ikke færre uhell. Men det er likevel sikrere å kjøre moderne biler.

‒ Det er fortsatt alt for mange ulykker med hardt skadde og drepte i trafikken, men forbedrede sikkerhetssystemer gjør at det oftere enn før går bedre med sjåfør og passasjerer når ulykken først er ute, påpeker Rysstad.

‒ Men til tross for dette er det likevel 20 prosent flere ulykker med personskader i år enn i fjor, legger han til.

Vi har lagt bak oss en sommer med mange ulykker, og det også en stor oppgang i antall dødsulykker i år.

Totalt mistet 47 personer livet i juni, juli og august, og det var 18 flere enn sommeren 2021. Vi må tilbake til 2016 for å finne flere omkomne, og den gang mistet 50 mennesker livet i sommertrafikken.

Totalt etter årets åtte første måneder har 90 personer mistet livet i trafikken, og det er allerede flere enn hele fjoråret hvor 80 personer døde i trafikken.

I tillegg er det mange hundre som har blitt alvorlig skadd, og altså flere tusen som har pådratt seg personskader i den norske trafikken så langt i år.

(Foto: Gjensidige)

Les også:

Les mer om:

Nyheter