Spiser du bak rattet? Det er farlig!

Kanskje noe overraskende retter nå McDonald’s i Norge fokus på den potensielt farlige matspisingen mens man kjører. Trygg Trafikk er også bekymret for denne «folkesykdommen».


Kan de som har spist mens de styrte et kjøretøy rekke opp hånden? Ja, det er helt sikkert mange armer som går til værs, for det er fort gjort å ta seg en matbit også når man sitter bak rattet.

Det viser også en ny undersøkelse gjort av Norstat på oppdrag fra McDonald’s, og i denne svarer hele 67 prosent av samtlige at de syns det er greit å spise mens de kjører bil.

I undersøkelsen svarer også mer enn én av fire i aldersgruppen 30-39 år at de spiser mat bak rattet på månedlig basis, mens det som tilsvarer over 300.000 bilister svarer at de ikke synes det er viktig med hvilepauser på lengre kjøreturer.

De fleste som tar seg en matbit bak rattet tenker helt sikkert ikke over det, men det å spise mens man styrer et kjøretøy er faktisk like skummelt som for eksempel å bruke mobilen.

Trygg Trafikk er da også bekymret over tallene som kommer fram.

– Alle som har førerkort vet at millisekunders reaksjonstid kan utgjøre forskjellen på liv og død i trafikken, derfor hadde jeg håpet at disse tallene ikke skulle være så høye, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg.

Hun tror ikke at bilistene har et slapt forhold til egen sikkerhet, men at dette heller handler om manglende kunnskap.

– Undersøkelsen viser at over halvparten av de spurte ikke vet at det å spise bak rattet kan være like farlig som å bruke mobilen. Derfor er det viktig å få ut informasjon om dette, slik at flere norske bilister blir mer bevisste på denne risikofaktoren og holder hendene på rattet når de kjører bil, sier Trømborg.

Undersøkelsen er altså gjort på oppdrag av McDonald’s, som under koronapandemien med sine restriksjoner blant annet har støttet seg på sine Drive-Thru-løsninger.

Men det betyr ikke at de gir blaffen i trafikksikkerhet, for det er nettopp fokus på spising bak rattet de nå ønsker å rette fokus på.

– McDonald’s er en av de største restaurantkjedene langs norske veier, sier Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef for McDonald’s i Norge.

‒ Vi har et opplysningsansvar siden mange av de som kjøper mat hos oss, gjør dette fra bilen. Sammen med Trygg Trafikk vil vi derfor skape oppmerksomhet rundt hvor viktig det er med gode pauser, stoppe bilen dersom man skal spise og holde blikket på veien.

I likhet med Trygg Trafikk legger også restaurantkjeden merke til at mange svarer at de ikke er klar over faren ved å spise bak rattet mens de kjører.

Det er litt bekymringsfullt, for snart er det sommer og mange skal ut på lange bilturer. For nok en gang sørger covid-19 for at det blir Norges-ferie på svært mange nordmenn.

– Vi ser gjennom undersøkelsen at det er for lite bevissthet rundt disse avgjørende faktorene blant norske bilister. Nå som vi går inn i en måned med store utfartshelger, samt en sommer der flertallet med stor sannsynlighet skal feriere i Norge, ønsker vi å bidra til å trygge trafikken gjennom bevisstgjøring, sier Skagestad.

Så om du skal ha deg en matbit bak rattet, ta deg en pause for eksempel på en av de mange rasteplassene rundt om i landet. Da får du også hvilt deg litt, og dermed blir turen både sikrere, mindre stressfull og enda et hakk hyggeligere.

Les også:

Les mer om:

Nyheter