Høsten lurer rundt neste sving, så vis hensyn både som myke og harde trafikanter. (Foto: Trygg Trafikk)

Sommertrafikken krevde 42 liv

I løpet av juni, juli og august omkom 42 mennesker i trafikken, en nedgang på fem målt mot samme periode i fjor.


Selv om det er en nedgang mot det som er beskrevet som «ulykkessommeren 2022», er 42 liv som går tapt fortsatt mange. Og tre av disse var også barn under 16 år, viser tallene til Statens vegvesen.

‒ Vi ser at for mange unge mennesker dør i trafikken. Det bekymrer oss, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

– Det som også bekymrer, er at det oftere dør flere i samme ulykke. Vi kjenner ikke årsaken til årets ulykker ennå, men vi vet at oppmerksomhet på veien og rusfri kjøring med bilbelte, redder mange liv, forklarer hun, og oppfordrer samtidig alle bilister til å holde fartsgrensen.

Trygg Trafikk sier at 13 ungdommer mellom 15 og 19 år har mistet livet i 2023, og ni av disse omkom i sommer – noe som er det høyeste antallet omkomne for denne aldersgruppen siden sommeren 2009.

Seks av disse var jenter, og Trygg Trafikk sier at vi må helt tilbake til 1997 for finne like mange omkomne jenter i den alderen.

– Noe av det mest tragiske vi opplever, er å miste barn og unge i trafikken, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk.

‒ Det føles så ufattelig meningsløst. Over lang tid har vi hatt en betydelig nedgang i antall drepte barn og unge, og da blir det ekstra sterkt og håpløst når vi mister så mange på kort tid. Dette er dødsfall som vil prege familier, vennekretser og lokalsamfunn i lang tid.

Trafikksikkerhets-organisasjonen sier at de omkomne ungdommene enten var involvert i møteulykke eller utforkjøring. Dette er ifølge Trygg Trafikk de vanligste ulykkestypene ved dødsfall i trafikken.

– Umiddelbart etter slike alvorlige ungdomsulykker søker eksperter svar på hva som har skjedd, men foreløpig kjenner vi ikke til årsakene til ulykkene. Hver eneste dødsulykke er tragisk, og vi må gjøre det vi kan for å forebygge slike hendelser. Vi må prioritere innsatsen mot barn og unge i enda større grad enn i dag, sier Johansen.

Ulykkestallene til Vegvesenet viser at det etter årets åtte første måneder har 82 liv har gått tapt i trafikken, noe som er omtrent like mange som samme periode i fjor hvor 83 hadde mistet livet ved inngangen til høsten.

Tallene viser også at det store forskjeller rundt i landet. Viken har flest omkomne med 13 personer, men her er det en nedgang fra fjorårets 17 omkomne.

Oslo har færrest dødsulykker, med én omkommet så langt. Videre sier Vegvesenet at Innlandet har den største økningen fra 5 omkomne i fjor til 12 i år, mens de andre fylkene opplever kun mindre endringer i antall døde i trafikken.

Det har også vært en økning i antall kvinner som har omkommet på veiene i år, og så langt i 2023 har trafikkulykker tatt livene til 24 kvinner og 58 menn.

Vegvesenet opplyser videre at 80 prosent av dødsulykkene er møteulykker og utforkjøringsulykker. 

Det er også en positiv utvikling, for det er færre omkomne på MC i år. I 2022 hadde 19 omkommet på MC ved inngangen til september, mens 13 har mistet livet på MC så langt i år. Av disse mistet fire livet i august.

– Fortsatt er det for mange som omkommer mens de kjører MC, sier Ranes.

‒ Men jeg opplever at det gode samarbeidet med både ulike MC-organisasjoner og andre trafikksikkerhetsaktører er en viktig bidragsyter i arbeidet med å redde motorsyklistene. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, og trenger andre tiltak, sier lederen for trafikksikkerhet i Vegvesenet.

Som til slutt minner om at høsten er her, og at det er på høy tid å ta frem refleksen.

Høsten lurer rundt neste sving, så vis hensyn både som myke og harde trafikanter. (Foto: Trygg Trafikk)

Les også:

Les mer om:

Nyheter