Sommertrafikken krevde 29 liv

I august mistet 13 personer livet i trafikken, og halvparten av disse var unge mennesker.


Vi er nå i september ‒ og sommeren er offisielt over. Statens vegvesen har sett på hvor mange trafikk-omkomne det var i løpet av de tre sommermånedene, og dessverre mistet flere livet enn under fjorårets sommer.

Totalt krevde sommertrafikken 29 liv, noe som er 2 flere enn i fjor. Og det skyldes en svært så tragisk august, hvor 13 mennesker omkom i trafikkulykker.

Og nå mister flere unge livet enn tidligere år, sist med ulykkene i Flå, Etne og Osterøy.

‒ Trafikkdøden rammer brått og voldsomt, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Når det er unge mennesker på starten av livet, er det ekstra brutalt. I august ser vi at om lag halvparten av de som døde på veiene var unge mennesker i ten- og tyveårene. Dette er ikke en utvikling vi ønsker, og minner oss med all tydelighet om viktigheten av fortsatt innsats for å redde liv i trafikken.

Også Trygg Trafikk er bekymret for utviklingen.

‒ Vi har flere omkomne barn og unge i trafikken i år enn i fjor, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

‒ Totalt har vi mistet 15 menneskeliv fra 0 til 24 år så langt i år. Hvert enkelt dødsfall er tragisk i seg selv, både for familie, venner og lokalsamfunn. Også nå i sommer har vi dessverre fått flere dødsulykker blant ungdom som minner oss om hvor skjørt et liv kan være i trafikken.

Det positive med årets sommertrafikk er at antall omkomne blant motorsyklistene har gått ned. 6 mistet livet denne sommeren, mot 14 under fjorårets tre sommermåneder.

‒ Denne sommeren ser vi en halvering i antallet omkomne på motorsykkel sammenlignet med i 2020, sier Ranes.

‒ Det er fortsatt 6 for mange, men utviklingen vi har sett så langt i år, går i riktig retning. Mye av den totale nedgang i dødsulykker vi ser i år kan tilskrives færre døde på MC.

Så langt i 2021 har 55 omkommet i trafikken, noe som er 9 færre enn i 2020 da 64 mistet livet i trafikken.

Og fjoråret var et rekordår, for det var første gang i moderne bilhistorie at færre enn 100 mistet livet i trafikken (93). 2021 kan altså bli et nytt rekordår.

Når det gjelder årets sommer ble Viken og Vestland hardest rammet med henholdsvis 7 og 5 trafikkdrepte, mens det i Troms og Finnmark omkom det 4 personer.

Ifølge Vegvesenets data opplevde alle fylkene dødsfall på veien i sommer.

Nordland hadde 3 trafikkdrepte, mens fylkene Vestfold og Telemark, Innlandet og Trøndelag hadde 2. Det døde 1 person i sommertrafikken i hver av fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Agder og Oslo.

Les også:

Les mer om:

Nyheter