Så lav er den totale elbil-andelen

Selv om elbilandelen av nybilsalget i år er på 64 prosent, er elbilandelen for hele bilparken langt lavere. Faktisk godt under 20 prosent.


I forrige måned var 73 prosent av nybilsalget elbiler, og totalt etter årets første 11 måneder viser tall fra OFV at elbilandelen ligger på 64 prosent.

Og det er positivt for myndighetenes mål om at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Tall fra Statens vegvesen bekrefter at vi er på god vei dit.

I fjor endte elbilandelen på rundt 53 prosent, altså litt over halvparten av nybilene som ble registrert.

Men de andre segmentene sliter dog litt mer.

14,2 prosent av de lette kjøretøyene som er førstegangs-registrert i år er helelektriske, omtrent det samme som i fjor.

For bybussene går det enda dårligere. Altså i motsatt retning.

I fjor var andelen nyregistrerte elektrisk drevne bybusser på 35,7 prosent, mens tallet for i år er 13,8 prosent. Vegvesenet tar ikke dette altfor tungt, og forklarer at tallet for bybusser påvirkes betydelig av enkelt-avtaler som blir satt i gang i de store byene.

Men andelen utslippsfrie tunge kjøretøy øker, men det går relativt sakte.

Mens det i 2016 bare kun ble registrert én ny lastebil som gikk på elektrisitet, var tallet for i fjor 14 slike kjøretøy. Det har økt til 63 i år. Her forventer Vegvesenet at økningen fortsetter til neste år, og det kommer da også stadig flere tunge kjøretøy uten lokale utslipp på markedet.

Totalt viser tallene til Vegvesenet at elbilandelen av den totale personbilparken i Norge nå er på 15,6 prosent. Av en bilpark på 2.890.591 personbiler er 451.831 av disse utslippsfrie.

‒ Det kan kanskje virke som det går sakte å bytte til nullutslipp i biltrafikken, men det er ikke noen overraskelse at bestanden er som den er, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen.

‒ Dette er bare et resultat av en normal utskiftningstakt på bilparken. Vi har en stor bilpark, og bensin- og dieselbiler lever i minst 16-17 år før de blir skrotet. Et bilkjøp er en stor investering for de fleste, legger han til.

Og det er faktisk bedre å kjøre den gamle dieselbilen til den ikke klarer mer, enn å bytte til en ny elbil for tidlig. For jo lengre en bil brukes, jo færre biler trenger produsentene å lage. For det går fortsatt veldig mye forurensing i luften under produksjonen av en bil.

‒ Selv om det finnes mange fordeler med å kjøre utslippsfritt, er det ugunstig både for miljø og lommebok å skrote en velfungerende diesel- eller bensinbil. Det er derfor fortsatt noen år igjen til elbilandelen i bilparken generelt kommer over 50 prosent, sier avdelingsdirektør Espen Andersson.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter