Rekordfå dødsulykker i september

Aldri før har det blitt registrert færre omkomne i trafikken i september enn i forrige måned.


I 2010 ble det for første gang registrert under 1.000 hardt skadde og drepte i den norske trafikken, og siden har Norge blitt verdens mest trafikksikre land. Den gang var det 208 som omkom og 719 som ble alvorlig skadet i trafikken, viser statistikken fra Statens vegvesen.

Året etter krøp dødstallene for første gang under 200 med 168 omkomne, og siden har utviklingen stort sett gått i riktig retning.

I fjor ble det registrert 108 omkomne og 565 hardt skadde, og disse to gruppene utgjorde totalt 673 personer ‒ det laveste tallet noensinne.

Men dessverre har ikke utviklingen gått den rette veien i 2020, og i sommer mistet 27 personer livet i trafikken og sendte totalen opp i 69 omkomne ‒ fire flere enn i samme periode i fjor.

Og det var før den mørke september-måneden, generelt en veldig trist måned med mange trafikkdrepte.

Men de foreløpige tallene fra Vegvesenet viser nå en nedgang i september, målt mot alle andre september-måneder registrert.

Det var kun fire registrerte dødsulykker, tre menn og en eldre kvinne. To var på sykkel og to satt i personbiler, og den aller første dødsulykken på elsparkesykkel ble også registrert i forrige måned.

‒ Vi ser nå en liten nedgang i antall som har mistet livet i år. September har som regel vært preget av et høyt antall omkomne, så i år har vi det laveste antallet omkomne vi har sett i en september-måned på mange år. Det er en positiv utvikling. Likevel er vi lei oss for at det også nå er fire familier som har mistet noen de er glade i, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

De fire dødsulykkene skjedde i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Innlandet og Viken, og tre av ulykkene var utforkjøringsulykker.

Totalt har 71 mennesker mistet livet i trafikkulykker så langt i år, noe som i likhet med september-tallene er historisk lave. I fjor hadde 74 mistet livet på samme tid.

En annen positiv utvikling er at ingen MC-førere mistet livet i september.

– Etter tre sommermåneder der over halvparten av alle omkomne i trafikken døde på MC, er vi nå tilbake på null, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Vi ønsker å diskutere med MC-miljøet hva vi kan gjøre for å unngå flere slike somre, legger hun til.

I september i fjor var det tre dødsulykker på MC, og totalt 10 dødsulykker.

Så langt i 2020 har 11 kvinner og 60 menn mistet livet, mens snittet for de ni første månedene de 10 siste årene har vært 27 kvinner, ifølge Trygg Trafikk.

‒ Det er kvinnene som bidrar til at vi har en nedgang i antall drepte i år sammenlignet med de siste årene. Vi ser derimot en økning i antall omkomne menn sett opp mot fjoråret. Menn har høyere risiko for å bli drept i trafikken enn kvinner. Grunnen til dette er trolig at menn kjører mer på landevei og motorvei enn kvinner og dermed også oftere i høyere hastigheter. Ulykker i høy fart blir som regel mer alvorlige, sier Johansen.

Statistikken for 2020 viser at det er møte- og utforkjøringsulykker som dominerer statistikken, med henholdsvis 26 og 31 omkomne.

Den mest utsatte aldersgruppen er 45-64 år, mens bilførere over 65 år har en positiv utvikling på statistikken hittil i år.

– Men dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Hver enkelt ulykke er en tragedie. Norske trafikanter er generelt flinke og ansvarlige i trafikken – og undersøkelser viser blant annet at de fleste holder fartsgrensen. Sammen med stadig bedre veier og sikrere biler er risikoen for å bli drept eller skadet i en trafikkulykke lavest i verden, sier Guro Ranes.

Vi er godt inne i høsten, og vinteren lurer nå rundt svingen. Trygg Trafikk oppfordrer alle til å skifte dekkene før det er for sent.

‒ Kvaliteten på dekkene dine avgjør om hvor godt grep du har på veien. Det er litt ulikt fra sted til sted når det lønner seg å skifte til vinterdekk, men sørg i hvert fall for at du gjør det i god tid før det blir glatt. Samtidig så er det lurt å sjekke mønsterdybden, alder og kvalitet på dekkene. For gamle eller slitte dekk kan føre til farlige situasjoner på veien, sier Johansen.

Les også:

Les mer om:

Nyheter