Mange er fortsatt bekymret for å gå tom for strøm når det kjører en elbil. (Fotos: NAF)

Rekkeviddeangsten lever fortsatt

Over halvparten av elbilistene svarer at de er redde for å gå tom for strøm på langtur, viser nye tall.


Dagens elbiler strekker stadig ut rekkevidden, ladingen går generelt raskere og det popper opp nye ladestasjoner i et jevnt tempo. Likevel er mange elbilister bekymret når de er på lamgtur.

Marerittet er at elbilen går tom for strøm og at de blir strandet.

‒ Rekkeviddeangsten er langtfra død, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Automobilforbundet har gjennomført en ny runde med Elbilmonitor, en undersøkelse hvor Norstat i desember kontaktet 1.852 personer som fikk spørsmål rundt elbil.

En av tingene var altså om de er bekymret for å gå tom for strøm, og over halvparten av elbilistene, 52 prosent, svarte at de var det. For de som ikke eier en elbil var antall bekymrede enda høyere, 3 av 4 svarte bekreftende på spørsmålet.

‒ Det er fortsatt mange som tror at faren for å kjøre tom for strøm er veldig stor. Det er den ikke, sier Sødal.

‒ Bilbergingstallene fra NAF viser at det ikke er flere som kjører elbilen tom, enn det er folk som går tomme for drivstoff med bensin- eller dieselbil.

NAF Elbilmonitor har blitt gjennomført to ganger tidligere, og rekkeviddeangsten har ikke blitt nevneverdig dempet med årene. Fra i fjor er det kun 3 prosent færre som svarer at de er redde for å gå strømtom, mens for de som ikke eier elbil har andelen gått opp 3 prosent.

De fleste lærer seg elbilens rekkevidde når de blir kjent med bilen, men Sødal understreker at rekkevidden krymper under vinterlige forhold.

‒ Kuldeperioder gjør at du kan kjøre betydelig kortere med bilen enn du er vant til. Er det skikkelig kaldt må du ta høyde for nær en halvering av rekkevidden og legge inn et ladestopp tidligere enn du er vant til, sier NAF-rådgiveren.

Selv lengre rekkevidder, raskere lading og flere ladere har altså ikke dempet rekkeviddeangsten i særlig grad.

‒ Funnene fra undersøkelsen kan også knyttes til folks ladeangst. Nemlig at folk er redde for å ikke rekke frem til laderen i tide, Nils Sødal.

‒ Med litt planlegging finner man en lader, men fortsatt finnes det deler av landet der det er langt mellom laderne.

Nylig ble det kjent at EU dropper en vinter-WLTP for elbilene, og dermed må forbrukerne fortsatt kun stole på det offisielle WLTP-tallet gjennomført under sommerlige temperaturer.

Men NAF gjør sitt for å gi elbilistene en pekepinn på hvor langt elbilene går også på vinteren, og skal kjøre i gang med nok en El Prix neste uke.

Der tester de rekkevidden til det meste av nye elbiler som har kommet på det norske markedet, og sammenligner de med tallene under den sommerlige El Prix. Tallene for de ferskeste elbilene bør dermed foreligge om kort tid.

Dette ble folket spurt om:

Jeg er redd for å gå tom for strøm på langtur. - Vurder disse påstandene om elbil:

Les også:

Debatt