Christina Bu i Elbilforeningen ber ladeoperatørene om å skru ned prisene for lynlading. (Foto: Norsk elbilforening)

Reagerer på høye ladepriser

Norsk elbilforening er mildt sagt lite imponert over de høye ladeprisene, som har hengt igjen selv om strømprisene har falt.


Det har vært et tilbakevendende problem at bensinprisene har holdt seg høye selv etter at oljeprisen har falt ganske mye, og nå skjer det samme over i lade-markedet.

Som kjent skjøt strømprisen i sør til værs utover sensommeren, men falt med mange kroner og holdt seg stabilt høsten og vinteren foruten hoppet i desember. Strømprisen ligger nå under prisen for mai 2022, men det gjør ikke prisen for hurtiglading. Den er nemlig flere kroner over snittprisen for et knapt år siden.

– Det kan se ut som om ladeselskapene utnytter at folk har blitt vant med høye ladepriser. Nå må vi elbilister si fra og være prisbevisste, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu i Elbilforeningen ber ladeoperatørene om å skru ned prisene for lynlading. (Foto: Norsk elbilforening)

Ifølge Elbilforeningen har strømprisene i Sør-Norge falt med 3 kroner siden september, men prisutvikling for hurtiglading har altså ikke hatt den samme utviklingen.

Elbilforeningen forklarer at i desember 2022 da strømprisen fikk et hopp lå snittprisen i sone sør på 3,36 kroner for en kilowattime, deretter sank den til 1,59 i januar – og der har den stort sett ligget stabilt siden. Snittprisen i mai i fjor var på rett over 2 kroner, ifølge statistikk fra Norgesenergi som Elbilforeningen viser til.

Videre sier Elbilforeningen at gjennom årets tre første måneder er prisen mer enn halvert sammenlignet med desember, og at prisene for hurtiglading økte betraktelig i den dyreste perioden.

Flere av de store ladeoperatørene har satt opp prisen med godt over 2 kroner siden mai i fjor, og snittprisen for lynlading har gått fra 6,77 kroner til 8,49 kroner i løpet av 11 måneder.

Generalsekretæren lurer enkelt og greit på når prisene blir satt ned igjen.

– De høye strømprisene var forklaringen på at ladeselskapene satte opp prisene i fjor, og nå forventer vi at ladeselskapene setter prisene ned igjen.

Det meste har blitt dyrere i Norge, og nordmenn har blitt langt mer prisbevisste og straffer de som prøver å utnytte situasjonen. Det har da heller ikke manglet med tilbakemeldinger på den høye ladeprisen.

– Mange av medlemmene våre er frustrerte nå. Alt har blitt dyrt og hurtigladeprisene er mye høyere enn det nå er grunnlag for, mener Bu.

– Selv om de fleste lader bilen sin hjemme, vet vi godt at hurtiglading er en avgjørende faktor for at folk kjøper elbil.

Slik har utvikling på lynladeprisen vært det siste året, ifølge Elbilforeningen.

For å kunne sammenlikne priser har Norsk Elbilforening hentet drop-in-priser for lynlading oppgitt i kWh i området Sør.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter