Mange ser fortsatt etter dette skiltet, og er også bekymret for selve ladesekvensen. (Foto: Jamieson Pothecary, Norsk elbilforening)

Overraskede mange har fortsatt rekkeviddeangst

Nye elbiler pusher stadig rekkeviddegrenser, men selv blant de som allerede kjører elbil er det ganske mange som føler på angsten.


Selvsagt litt avhengig av biltype, nye og rimelige Citroën ë-C3 har for eksempel 324 kilometer rekkevidde, kan de fleste elbilene nå lokke med ganske ok rekkevidde.

Over 500 kilometer er nå ganske normalt, men det begynner også å komme biler som passerer 600 kilometer på papiret. Og da begynner vi å nå grensen selv for de mer elbil-skeptiske eierne.

Hvor mange som fortsatt sitter på elbil-gjerdet grunnet rekkevidde er ikke så godt å si, men vi vet litt mer om hvordan ståa er blant de som allerede kjører elbil. Det sørger Elbilisten for, en årlig spørreundersøkelse i regi av Norsk elbilforening.

I 2021 svarte 16 prosent at de var enig eller veldig enig i påstanden om at de ofte opplever rekkeviddeangst, og dette økte oppsiktsvekkende nok til 17 prosent i 2022. Spoler vi to år fram og kommer til Elbilisten 2024 står det prosenttallet stille, så 17 prosent svarer altså at de opplever å få rekkeviddeangst.

I tillegg til at rekkevidden blir stadig bedre har det også kommet opp en masse hurtigladere, og siden starten på 2022 er dette faktisk doblet. I dag er det rundt 8.400 hurtigladere i Norge.

‒ Det er overraskende at vi ikke ser mer endring i opplevelsen av rekkeviddeangst i takt med utbyggingen av hurtigladere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nå skal det sies at det er en stor overvekt av elbilister som ikke opplever rekkeviddeangst, for 62 prosent svarer nei på påstanden. 

I tillegg er de litt mer rutinerte elbilistene langt mer avslappet til dette rundt rekkevidde. 

‒ Undersøkelsen viser at rekkeviddeangsten påvirkes av bilens batterikapasitet og hvor lenge du har vært elbilist, påpeker Bu.

Andelen rundt rekkeviddeangst faller ned til 13 prosent for de som har kjørt elbil i mer enn fire år, viser årets Elbilisten. 

Bu har en klar melding til de mange ferske elbilistene som kanskje er litt bekymret. 

‒ Det blir lettere når du er blitt kjent med bilen og har hurtigladet noen ganger.

Elbilforeningen forklarer at begrepet rekkeviddeangst kom med elbilene, og handler om frykten eller bekymringen for at elbilen skal gå tom for strøm før man kommer fram til destinasjonen eller neste hurtiglader.

Fakta om «Elbilisten 2024»

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister
  • Elbilisten 2024 er den 13. undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21/3-22/4 2024.
  • 15.300 personer har svart på undersøkelsen.
Les også:

Debatt