Over halvparten gjør dette feil

Hvordan skal man mest mulig effektivt gå fra to til ett felt? Det sliter norske bilister med å forstå.


Vi har nylig opplevd en bilist som misforsto den mest effektive metoden å gå fra to til ett felt på.

Det dukket opp et skilt som altså viser at to filer skal bli til ett litt lenger fram, og vi lå i venstre felt. De fleste i dette feltet blinket seg umiddelbart inn i høyre fil. Men ikke vi.

Da oppdaget en bilist i høyre felt som det skulles flettes inn til at vi kom rullende, og la seg med en gang ut sperret oss. Der ble han liggende midt mellom feltene helt fram til den fysiske fletting.

Vedkommende mente åpenbart av vi snek, og det skulle han ikke ha noe av.

Ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF svarer mer enn halvparten av bilistene at de legger seg i det feltet med lengst kø. Og noen få, slik han som sperret oss, legger seg i tillegg på midtlinjen for å hindre at andre skal kjøre fram i feltet med færrest biler.

‒ Begge deler er mot anbefalingene. Å legge seg på midtlinja er i tillegg ulovlig, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Flere undersøkelser har vist at den mest effektive metoden å flette på er å utnytte begge feltene helt ut, og NAF anbefaler da også at man bruker de to feltene så langt fram som mulig.

‒ Rådet er at du skal kjøre så langt fram du kan, slik at man kjører inn i ett felt så nærme innsnevringen som mulig. Dette tjener alle på. Bedre flyt i trafikken gjør at alle kommer raskere og tryggere fram, påpeker Braadland.

Han er mest overrasket over de som spolerer muligheten for dette ‒ altså de som legger seg i midten for å sperre for muligheten til å benytte begge feltene helt fram til hindringen. 5 prosent svarer at de gjør dette, og det tilsvarer mer enn 100.000 førere.

‒ Den formen for privat politivirksomhet hører ikke hjemme på veien. Å legge seg på midtlinjen er å hindre andre bilister i å gjøre noe som er både lovlig og anbefalt, sier Braadland.

Undersøkelsen viser også at det er flest kvinner som er tilbøyelige til å legge seg i det feltet hvor det er lengst kø ‒ 62 prosent kvinner mot 48 prosent menn.

Braadland tror selve skiltet fører til at mange gjør feil når det kommer til fletting.

‒ Bruken av sort pil og rød pil forteller om hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt når et kjørefelt slutter. Mange forstår dette som at man raskest mulig må komme seg inn i det feltet som har forkjørsrett, sier NAF-representanten, som mener at dette burde vært bedre skiltet.

‒ Dette kunne åpenbart vært skiltet annerledes. Det kunne vært et underskilt som forklarer at man skal kjøre så langt frem man kan før det ene feltet opphører, for her er det mange som ikke kjenner reglene, sier han.

Hva gjør du når du ser dette skiltet?

Menn: Kvinner: Totalt:
Legger meg bakerst i feltet med lengst kø48 %62 %55 %
Hvorav: Legger meg på midtlinjen for å hindre andre4 %5 %5 %
Kjører så langt fram jeg kan i feltet med kortest kø52 %39 %46 %
Antall spurte5565281.103

Les også:

Les mer om:

Nyheter Forbruker