EU vil stramme til utslippskravene ytterligere, og det kan gi dyrere nybilpriser. (Foto: Bil24)

Nye utslippskrav kan føre til mye dyrere biler

På jakt etter å kutte utslippene fra bilparken ytterligere har EU-kommisjonen kommet med Euro 7-forslag med svært strenge utslippskrav, men møter motbør.


I påvente av at alle nye biler har lokalt nullutslipp fra 2035, er EU-politikerne svært hissige på å ta ned utslippene for alle nye bensin- og dieselbiler, varebiler, lastebiler og busser.

Det har ført til et nytt Euro 7-forslag fra EU-kommisjonen som inkluderer maks utslipp i et langt bredere temperaturområde, generelt strengere utslippskrav, utslippskrav fra bremser og dekk og et lengre tidsperspektiv på hvor lenge kjøretøyene må befinne innenfor disse grensene.

Og kanskje overraskende nok møter Euro 7 som etter planen skal fases inn i 2025 også motbør innad i EU, for ifølge Automotive News har nå åtte land satt seg på bakbeina. De mener at enda strengere krav kan føre til at det blir mindre til investeringer rundt nye løsninger som trengs om biler med forbrenningsmotorer skal forbys i 2035.

De åtte landene som har signert brevet til EU-medlemmene er Frankrike, Italia, Tsjekkia, Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia, og tidligere har også Tyskland vært skeptisk til hastverket rundt Euro 7-innfasingen.

Ikke overraskende er bilindustrien også skeptisk, selv om de fleste faktisk var enige i et forbud mot forbrenningsmotorer i 2035 da det ble banket igjennom.

Den store diskusjonen når det kommer til store klimasatstinger er hvor mye ting koster og hva man faktisk får igjen av resultater, og det er ofte knyttet stor usikkerhet rundt dette. Og det viser også Euro 7.

For de tallene som EU-kommisjonen viser til er langt fra de samme som bilindustrien legger fram, og her er det faktisk en voldsom forskjell.

ACEA representerer den europeiske bilindustrien gjennom BMW-gruppen, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford Europa, Honda Europa, Hyundai Europa, Iveco-gruppen, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault-gruppen, Toyota Europa, Volkswagen-gruppen og Volvo-gruppen, og de sier at kostandene kan være så mye som 10 ganger det EU stipulerer.

Om det er riktig betyr det i klartekst et svært prishopp på nye kjøretøy her i Europa.

Assosiasjonen har bestilt en studie fra de uavhengige Frontier Economics som beregner kostnadene til 2.000 euro (23.500 kr) for biler og varebiler med forbrenningsmotor og rundt 12.000 euro (140.000 kr) for diesellastebiler og busser.

ACEA sier at disse tallene er 4 til 10 ganger høyere enn Kommisjonens anslag i Euro 7 konsekvensanalysen ‒ som sier 180–450 euro for person- og varebiler og 2.800 euro for lastebiler og busser.

Estimatene omfatter kun direkte produksjonskostnader, primært for utstyr og investeringer, så dette vil mest sannsynlig ikke samsvare økte utsalgspriser. Prisøkningene for en ny bil eller lastebil vil dermed sannsynligvis bli høyere enn tallene som er sitert i studien, melder ACEA.

De understreker at med dagens Euro 6/VI-regler har EU allerede de mest omfattende og strengeste standardene for forurensende utslipp som NOx og svevestøv i verden, og at eksosutslippene allerede er på et knapt målbart nivå takket være toppmoderne kjøretøyteknologi.

EU vil stramme til utslippskravene ytterligere, og det kan gi dyrere nybilpriser. (Foto: Bil24)

‒ Den europeiske bilindustrien er forpliktet til å redusere utslippene ytterligere til fordel for klima, miljø og helse. Imidlertid er Euro 7-forslaget rett og slett ikke den rette måten å gjøre dette på, siden det ville ha en ekstremt lav miljøpåvirkning til en ekstremt høy kostnad, sier Sigrid de Vries, generaldirektør for European Automobile Manufacturers’ Association.

‒ Større miljø- og helsegevinster vil oppnås ved overgangen til elektrifisering, samtidig som man erstatter eldre kjøretøy på EU-veier med høyeffektive Euro 6/VI-modeller.

Ifølge dem vil Euro 7-forslaget også utløse indirekte kostnader, som høyere drivstofforbruk. Over et kjøretøys levetid kan dette øke drivstoffkostnadene med 3,5 prosent – noe som ifølge ACEA utgjør 20.000 euro (235.000 kr) i ekstra kostander for tung langtransport og 650 euro (7.600 kr) for person- og varebiler.

Et litt provosert ACEA sier at Kommisjonens konsekvensanalyse ignorerer dette som kommer på toppen av de direkte kostnadene, og vil legge ytterligere økonomisk press på forbrukere og bedrifter i en tid med høy inflasjon og økende energipriser.

Her er forskjellen på tallene som EU og ACEA viser til rundt innføringen av Euro 7:

(Foto: ACEA)

Les også:

Les mer om:

Nyheter